Chiếu theo biên bản họp lần thứ ba của Ban Hương Tộc làng, tình hình bệnh dịch COVID-19 toàn cầu đang ảnh hưởng đến người dân làng An Bằng cả trong lẫn ngoài nước, từ tinh thần đến kinh tế.  Do đó, cuộc lễ hội cầu ngư, đua thuyền đã thu hẹp lại trong phạm vi lấy lệ, để giữ vững truyền thống lâu đời của dân làng An Bằng.  Đây là một quyết định không hề dễ dàng, với chủ đích mang lại sự an toàn và tránh tụ tập đông người.  Tuy nhiên, làng sẽ giữ nguyên truyền thống qua hình thức lễ đảo, một tập tục cần có, cho dù không có cuộc đua thuyền.

Cứ mỗi ba năm, vào những năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu thì làng An Bằng có lễ hội cầu ngư truyền thống từ hàng trăm năm, đến nay đã là lần thứ 125.  Mục đích của lễ hội này là cầu cho mưa thuận gió hòa, ra khơi vào lộng được bình an, mùa màn chài cá được sung túc, và đồng thời tạo cơ hội cho các thanh niên dân làng có một ngày hội, mang sức trai thi thố tài năng chèo thuyền – đó là một biểu tượng của một làng chài từ nhiều thế hệ.  Lễ hội cầu ngư được xem như là một thời điểm khá quan trọng của dân làng.  Từ đời này truyền sang đời kia trong một sự tiếp nối khá tự hào của làng An Bằng.

Cũng theo quyết định của phiên họp lần thứ ba đó, vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 7 tháng 5 năm Canh Tý, các bô lão làng, hội đồng làng, ban cúng tế của các vạn, đại diện hải ngoại, đã long trọng tổ chức Lễ Đảo 3 năm đáo lệ đua thuyền truyền thống lần thứ 125.  Được biết, Bốn Vạn – An Thượng, An Trung, An Định, An Mỹ – cũng lo phần cúng tế Lễ Đảo.  Theo dự định, ngày 29 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 9 tháng 5 năm Canh Tý vào lúc 15 giờ, Làng và Bốn vạn sẽ cúng tế làm Lễ Tạ và bế mạc phần Lễ Đáo Lệ Truyền Thống của lang An Bằng.

Do không có cuộc đua thuyền nên làng đã không có cuộc “dụa ghe” (tập dợt) như thường lệ.  Tuy nhiên, để giữ truyền thống, các trai tráng của làng sẽ đưa xuồng bọt ra chèo lấy lệ.  Vạn nào chèo vạn đó, tùy theo tổ chức của mỗi vạn, thôn.  Cuộc chèo lấy lệ này sẽ tiến hành vào ngày 29 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 9 tháng 5 năm Canh Tý, trước khi lễ tạ.

Một vài hình ảnh ghi nhận.

      

Tin và hình: Anbangnews Vietnam, Van Thanh An