Vào lúc 6 giờ sáng,ngày 31 tháng 3 năm 2019 ( nhằm ngày 26 tháng 02 năm Kỷ Hợi ).Tại di tích Bàu đình tâm linh làng An Bằng đã diễn ra lễ đặt đá trùng tu lại di tích Bàu đình tâm linh dưới sự chủ lễ của ông Hồ Quýnh ( cựu thủ bộ ) và ban cúng tế làng An Bằng.
Thành phần tham dự gồm:
Ông Phạm Phụng-Chủ tịch UBND xã Vinh An.
Ông Văn Năm-Đương kim thủ bộ cùng các quan viên chức sắc tân và cựu thành phần của Hội đồng làng An Bằng.
Ông Văn Tiến Nhị – Trưởng ban xây dựng công trình.
Ông Nguyễn Hiến,Nguyễn Dũng,Nguyễn Tuấn,Lê Kỉnh,Trương Sinh,Văn Tấn Năm…và một số kiều bào đại diện cho Hội đồng làng ở Hải ngoại.
Ông Nguyễn Chẩn,Nguyễn Lợi đại diện cho ba thôn.
Đại diện cô bác 45 chư tộc,04 vạn,09 phường.

Đại diện hai tôn giáo
Đại diện các Hội đồng hương An Bằng ở Thành phố Huế,Đà Nẵng,Thành Phố HCM,Vũng Rô.


Được biết,vào sáng ngày 28/10/2018, nhằm ngày 20/9/Mậu Tuất.Tại đình trung (nhà thờ 45 chư tộc). Hội đồng làng đã tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và bàn về việc xây dựng lại di tích Bàu đình tâm linh.
Qua thời gian thảo luận và bàn bạc về việc thiết kế bản vẽ cũng như dự trù kinh phí.Hội đồng làng đã thống nhất với các nội dung sau:
1. Bản vẽ chỉ mang tính mô phỏng, khi xây dựng phải thay đổi kiểu dáng, mẫu được ban xây dựng đi chọn lựa thêm và bổ sung, đồng thời sẽ thiết kế lại bản vẽ chi tiết, cụ thể hơn
2. Tài chính của làng hiện còn sáu trăm triệu đồng không dùng vào việc xây dựng mà dùng để lo việc xuân kỳ, thu tế hằng năm. Vì vậy, kinh phí xây dựng hơn một tỷ, năm trăm, sáu mươi triệu đồng được thông qua những tấm lòng hảo tâm của mỗi cá nhân, gia đình và tập thể của người con An Bằng ở trong nước cũng như Hải ngoại. Nếu kinh phí không đủ theo dự án thì ban xây dựng sẽ tiến hành xây dựng theo từng mục của công trình như trong bản thiết kế.
3. Ban xây dựng Bàu đình tâm linh gồm những thành phần:
Về phía Hội đồng làng làm trưởng ban: Ông Văn Tiến Nhị
Phó ban gồm hai họ khai canh: Ông Nguyễn Kính và Ông Trương Hùng
Thư ký thuộc họ Lê khai khẩn (trưởng họ tự đề cử 1 người làm thư ký Ông Lê Dũng)
Thủ quỹ thuộc họ Văn khai khẩn (trưởng họ tự đề cử 1 người làm thủ quỹ-Ông Văn Công Tuân)
Ban cố vấn gồm Hội đồng làng và hai tôn giáo
Các tiểu ban khác sẽ bầu bổ sung: Trưởng ban kĩ thuật-Kiến trúc sư ông Nguyễn Dũng,Phó ban : ông Lê Hòa và Hồ Toàn.
Đến nay đã hơn năm tháng,công trình chính thức được khởi công theo sự thống nhất của Hội đồng làng văn hóa An Bằng.Do điều kiện tài chính,nên công trình  thực hiện giai đoạn một hạn mục: nhà bia và cầu bán nguyệt với kinh phí dự toán là 300.000.000đ( ba trăm triệu đồng ).Sau phần lễ đặt đá,Ban xây dựng công trình đã nhận được sự ủng hộ của quý cơ quan,đoàn thể,họ tộc,phường và cá nhân ở trong nước cũng như Hải ngoại với số tiền: 46.000.000đ(bốn mươi sáu triệu đồng );3.650 USD;100 Úc và 200 Canada.

Danh sách ủng hộ sẽ được chúng tôi cập nhật và bổ sung vào những lần tiếp theo.Mọi ủng hộ đóng góp xin gửi về Ban xây dựng di tích Bàu đình tâm linh An Bằng:

Trưởng ban: Ông Văn Tiến Nhị

Thư ký: Ông Lê Dũng

Thủ quỹ-Ông Văn Công Tuân

Dưới đây là danh sách ủng hộ đóng góp đợt 1( do quá dài nên chúng tôi chụp lại bằng hình ảnh ,mong bà con thông cảm và hoan hỷ )

Xin đính chính: số thứ tự 07 : Hồ Như Hề-Mỹ 21/12/2018-1000 USD là của bà con kiều bào ở thành phố Fort Myers-Bang Florida-Hoa Kỳ.

Một vài hình ảnh về lễ đặt đá:

Tin: Hồ Thanh và Lê Bát.