Vào lúc 8 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Tân Sửu, Hội Đồng Làng đã thiết lễ Đông Chí tại Nhà Thờ Chư Tôn Tộc.

Đông Chí là ngày ngắn nhất trong nguyên năm, ngày mà trái đất xa mặt trời nhiều nhất. Đây là ngày trung điểm của mùa đông, báo hiệu cho một ngày đông lạnh lẽo, nơi cây cỏ đã khô cành trụi lá, nơi biển bờ có thể dậy sóng. Người dân quê, nhất là người dân An Bằng thường không đi biển được.

Tục lệ Lễ Đông Chí đã có từ thời xưa, được diễn ra vào ngày trung điểm của mùa đông. Từ đây cho đến cuối đông, thời tiết bắt đầu ấm dần, để chuẩn bị sang mùa xuân. Mục đích của Lễ Đông Chí là cầu nguyện cho quốc thái dân ăn, người dân ở khắp nơi được ấm no, hạnh phúc giữa cơn giá rét này.

Tham dự buổi lễ gồm các vị bô lão trong Hội Đồng Hương Tộc làng, được chủ trì bởi ông đương kim Thủ Bộ Văn Đình Nhơn.

Trước đây, ông thủ bộ Đặng Thiên, do có tang chế trong gia đình nên Hội Đồng Làng đã bầu lại một thủ bộ mới, đó là ông Văn Đình Nhơn. Nhiệm vụ của thủ bộ là chăm lo các việc tâm linh của dân làng, nhất là ở phần cúng tế, để gìn giữ nét văn hoá từ xa xưa của làng. Khi hỏi về ý nghĩa của buổi lễ, ông đương kim thủ bộ trao đổi rằng, đây là một buổi cầu nguyện cho đất nước hoà bình, con dân An Bằng ở trong nước và hải ngoại được bình an.

Cũng nên nhắc lại, Đông Chí ở phương Đông là thời khắc giữa mùa đông, nhưng ở phương Tây là ngày đầu tiên của mùa đông.

Tin & Hình: Sơn Trần, Tôn Tôn, Thanh An Văn