Lễ Đưa Linh là một phần văn hoá của làng An Bằng, được diễn ra đêm trước ngày đua.

Trực tuyến tại đây:

https://www.youtube.com/live/ipdVTeCZFiU?feature=share