Vào lúc 4 giờ sáng đến 6 giờ 30 sáng. Tại đình làng, Ban cúng tế đã tiến hành lễ dựng nêu , đồng thời qua đây . Ông tân thủ bộ Trương Dũng gửi lời chúc Tết đến quý bà con trong nước cũng như kiều bào sang năm mới tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và hạnh phúc.

Vào link dưới đây để xem phim :

8055F2DE-8CB1-4C48-9308-56144E2AC897 24C3DE11-DF3A-455B-91C4-9E34FE95D9E9 94F88925-6764-4D55-B8AB-EFÈÈD04FCFAC74.

Thực hiện :Thanh An, Lại Nhật Tường, Tôn Tôn, Rôn Hoàng.