Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 04/02/2019( nhằm ngày 30/12/Mậu Tuất, tại đình làng An Bằng .Ban cúng tế đã tổ chức lễ dựng nêu .

Lễ dựng nêu là một tập tục truyền thống của người Việt xưa.Ban đầu nó phổ biến rộng rãi trong nhân dân, sau đó được đơn giản hoá ở các đình , am, miếu, họ tộc.

Đến nay , ở An Bằng lễ dựng nêu chỉ diễn ra ở đình làng và họ Nguyễn khai canh.

Theo truyền thuyết,cây nêu được dựng lên với ý nghĩa xua tan đêm tối, trấn áp ma quỹ , đem lại sự bình an cho dân chúng trong những ngày xuân.

Mở đầu là ba hồi lệnh chiêng trống , kế tiếp là phần dâng lễ , khấn vái của Vị chủ lễ, sau phần nghi lễ của Vị chủ lễ là đại diện Hội đồng làng, hai lệnh cùng dâng lễ.

Phần cuối là dựng nêu và kết thúc buổi lễ.Lê Bát