Vào lúc 7 giờ, ngày 16/8 /Nhâm Dần( 10/9/2022) tại Lăng Ông Ngư thuộc biển An Bằng, đã diễn ra lễ kỵ Ngài.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo địa phương, đại diện các họ tộc, tôn phái, các vạn , phường , các quan viên chức sắc, tân và cựu thành phần.

Được biết: Tục thờ cá Ông (tức cá voi, cá heo, cá nhà táng và các loại cá lớn nói chung) là một tín ngưỡng dân gian vùng duyên hải miền Trungmiền Nam Việt Nam từ Thanh Hóa đến toàn bộ các tỉnh ven biển miền Nam. Đây là tín ngưỡng của cư dân vùng biển, hay còn gọi là vạn chài. Cá Ông ở đây là những con cá voi mà theo ngư dân chính là thần Nam Hải, triều đình sắc phong là Nhân ngư hay Đức ngư. Ngư dân thường phối thờ Cá Ông cùng các vị thần khác đã giúp đỡ và phù hộ cho ngư dân no ấm như: Ngũ Hành Nương Nương, Hữu Lý Ngư, Tả Lý Lịch, v.v.

Tục thờ Cá Ông xuất nguồn từ tục thờ Cá Ông của người Chăm với tục thờ tín ngưỡng thờ thần Poriakhay Po Riyak là thần Biển hay thần Sóng biển. Tuy nhiên, trải qua sự bản địa hóa, tục thờ cá Ông trở thành tín ngưỡng của người Việt và cả người Hoa, cụ thể là cùng với quá trình Nam tiến của văn hóa Việt, cùng với hoạt động hải thương Hoa kiều, tín ngưỡng này dần được tích hợp một số tín ngưỡng khác như tín ngưỡng thờ Long Vương, Hà Bá, Cá Ông. Kết quả này cho thấy, Thủy Long là một biểu tượng đa dân tộc, được tạo nên trong quá trình giao lưu và hòa kết văn hóa.

Riêng làng An Bằng kể từ ngày thành lập làng cho đến nay , tục cúng này đã diễn ra gần 500 năm và đã  được Triều đình nhà Nguyễn sắc phong.

Phiên âm:

Sắc. 

Thừa Thiên phủ, Phú Vang huyện, An Bằng ấp phụng sự Nam Hải Quảng Lợi Đại vương Tôn thần, hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng. Tứ kim phi thừa cảnh mệnh, miến niệm thần hưu. Trứ phong vi Uông nhuận Dực bảo Trung hưng Trung đẳng thần, chuẩn kỳ phụng sự. 

Thứ cơ thần kỳ tướng hựu, bảo ngã lê dân. 

Khâm tai!

Khải Định nhị niên, tam nguyệt, thập bát nhật

SẮC MỆNH CHI BẢO

…………..

Dịch nghĩa:

Hoàng đế ban sắc rằng:

Ấp An Bằng, huyện Phú Vang, phủ Thừa Thiên có thờ phụng Nam Hải Quảng Lợi Đại vương Tôn thần, thần giúp nước che dân, rõ ràng linh ứng. Nay trẫm vâng theo mệnh sáng, nhớ đến ơn thần. Vậy phong làm Uông nhuận Dực bảo Trung hưng Trung đẳng thần, cho phép địa phương thờ phụng. 

Ngõ hầu thần giúp đỡ và che chở con dân ta. 

Kính thay! 

Ngày 18 tháng 3 năm Khải Định thứ 2.

(1917).

Hằng năm cứ vào độ giữa tháng 8 là làng lo việc tế lễ, chăm sóc lăng mộ và kị Ngài.

Tin và hình : Thanh An , Sơn Trần