Sáng ngày 21/5/2023( 03/4/Quý Mão.
Tại khe Tọt , Hội đồng làng An Bằng đã tiến hành lễ khai khe.Theo tục lệ của làng, hằng năm cứ vào đầu tháng tư là làng tổ chức lễ khai khe.Mục đích là dọn dẹp vệ sinh , phong quang các tuyến khe chảy ra khe Tọt đến miệng Tọt và thông ra biển vào mùa đông.

Thành phần tham dự: Đương kim thủ bộ Văn Đình Nhơn, các cựu thủ bộ, các quan viên chức sắc tân và cựu thành phần.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và đầy hiếu kính.

Tin Thanh An.