10/14/2015
Tin Buồn Miami – USA

Cáo Phó

Toàn thể gia đình vô cùng thương tiếc báo tin
Con, Chồng, Em, Anh của chúng tôi là:

Cố phật tử: LÊ MINH HOÀI
Pháp danh: Quảng Nguyện
Sinh năm: (1986 Bình Dần)

Tạ thế ngày 12/10/2015 (Nhằm ngày 30/8 Ất Mùi), tại Florida – Hoa Kỳ, hưởng dương 30 tuổi.

Tang Lễ Được Tổ Chức Theo Nghi Thức Phật Giáo

Từ ngày 15/10/2015 (3/9 Ất Mùi) đến ngày 19/10/2015 (7/9 Ất Mùi)

Tại nhà Quàng: Joseph A Scarano Funeral Home 6970 Stirling Road davie, Florida 33024 (Click To Map)

Địa chỉ Hỏa Táng:  Fred Hunter 6301 Taft st, Hollywood, Florida 33024 (Click To Map)
 

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sai sót, mong quý vị niệm tình lượng thứ.

(Không nhận phúng điếu và lãng hoa, xin chân thành cám ơn)

Thay mặt tang quyến
Cha: Lê Chúc
Vợ: Phạm Thị Mỹ Hương

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Cố phật tử: LÊ MINH HOÀI
Pháp danh: Quảng Nguyện
Sinh năm: (1986 Bình Dần)

Tạ thế ngày 12/10/2015 (Nhằm ngày 30/8 Ất Mùi), tại Florida – Hoa Kỳ, hưởng dương 30 tuổi.

Ngày 15/10/2015 (Thứ 5) (Nhằm ngày 3/9/ Ất Mùi):
6h PM     : Lễ Tri Quan Nhập Liệm
7h PM     : Lễ Bạch Phục Khai Kinh
Phục Hồn Thành Phục
7h30 PM: Lễ Cáo Tổ
Lễ Tạ Tiên Hiền
8h30 PM: Thăm viếng

Ngày 18/10/2015 (Chủ Nhật) (Nhằm ngày 6/9 Ất Mùi):
10h AM    : Cúng cơm
11h AM    : Thăm viếng (Không nhận phúng điếu và lãng hoa, xin chân thành cám ơn)
4h PM       : Thuyết pháp (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
6h PM       : Lễ Tịch Điện
Đại Lễ Cầu Siêu

Ngày 19/10/2015 (Thứ 2) (Nhằm ngày 7/9 Ất Mùi)
12-2h PM (Update, Old 8hAM)
: Lễ Hỏa Táng
Tạ Phật Hoàn Linh
Thỉnh Linh An Vị
                                                                                                            Tang gia đồng kính báo
Cha: Lê Chúc
Mẹ: Hồ Thị Thúy
Vợ: Phạm Thị Mỹ Hương
Anh Trai: Lê Minh Tuyền