10/15/2016
LM PHAOLÔ PHẠM TÁ. Hình: giáo xứ an bằng tổng giáo phận huế

Jos. Bảo Hoài Nam (Trích: Công Giáo An Bằng)

http://conggiaoanbang.com/content/gxab-hi-nh-nh-l-nh-m-ch-c-qua-n-x-b-ng-cu-lm-phaolo-pha-m-ta-14102016#.WADkYsjXRRo.facebook​

GXAB – Theo văn thư Bổ nhiệm của Đức Tổng Giám mục Phanxico Xavie, sáng ngày 14.10.2016, Cha Phaolo Phạm Tá nhậm chức Tân Quản xứ An Bằng.  Nghi Lễ nhậm chức do Đức Tổng Phanxico Xavie chủ sự.  Hiện hiện trong dịp này, có nhiều linh mục trong hạt Hải Vân, các linh mục trong Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân cộng đoàn Gx Lăng Cô (xứ cũ của Cha Tân Quản xứ) cũng như Giáo xứ An Bằng.