CỐ PHẬT TỬ: ĐẶNG THỊ GÁI
PHÁP DANH: NGUYÊN HOÀ
Sinh ngày 23 tháng 02 năm 1958.
Quê quán An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
Đã từ trần vào lúc 06h15 sáng, ngày 09 tháng 02 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng Giêng, năm Canh Tý, tại nhà riêng, Orleans, Ottawa, ON, Canada.

HƯỞNG THỌ: 62 TUỔI

Linh cửu được di chuyển về Việt Nam và tổ chức tang lễ như sau:

Linh cửu được quàn tại gia đường tư gia An Trung,An Bằng.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 29/02/2020(07/02/Canh Tý )đến 14 giờ, ngày 01/03/2020(08/02/Canh Tý )và an táng tại nghĩa trang quê nhà An Bằng  vào lúc 16 giờ ngày 01/03/2020(08/02/Canh Tý).

Tin:Trần Sơn và Thanh An.