Thi thể của Văn Thị Mỹ Lan và Văn Thị Mỹ Lệ đã về đến An Bằng, Việt Nam và được nhiều người đến thăm viếng.   Sau đây là cáo phó và chương trì nh tang lễ:

Hương Linh cố Phật tử: Văn Thị Mỹ Lan, Pd: Chơn Bạch Châu
Sinh ngày 10/10/1989 (Kỷ Tỵ) tại An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T-T-Huế, VN.
Do tử nạn, đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 16 tháng 2 năm 2019 (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại tiểu bang Mississippi-Hoa Kỳ.
Hưởng dương 31 tuổi

Hương Linh cố Phật Tử: Văn Thị Mỹ Lệ, Pd:Chơn Bạch Hiếu
Sinh ngày 27/6/1991 (Tân Mùi) tại An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T-T-Huế, VN.
Do tử nạn, đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 16 tháng 2 năm 2019 (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại tiểu bang Mississippi-Hoa Kỳ.
Hưởng dương 29 tuổi

Linh cữu đã được quàn tại Natchez Trace Funeral Home thuộc tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ từ ngày 21/02/2019 đến ngày 22/02/2019 và được di chuyển về Việt Nam vào lúc 10 giờ, ngày 27/02/2019, được quàn tại gia đường tư gia An Trung, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T-T-Huế.


Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 28/02/2019 (nhằm ngày 24/01/Kỷ Hợi) đến 10 giờ, ngày 02/03/2019 (nhằm ngày 26/01/Kỷ Hợi) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà vào lúc 14 giờ ngày 02/03/2019 (nhằm ngày 26/01/Kỷ Hợi).

Đại diện ANBANGNEWS tại Việt Nam đã đến thăm hỏi, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông Văn Công Định và bà Trương Thị Loan, cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Chơn Bạch Hiếu và Chơn Bạch Châu sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Tin: nhóm phóng viên Anbangnews tại quê nhà.