Chuông ngân vọng gọi mùa báo hiếu
Đấng sinh thành dưỡng dục cù lao
Vấn vương mắt trẻ nghẹn ngào
Hướng về đất Mẹ dạt dào quê hương
Theo truyền thống phật giáo , Vào ngày Rằm Tháng Bảy âm lịch , Chư Tăng Ni hết ba tháng an cư kiết hạ , đó là ngày chư Tăng Ni Tự Tứ . Mỗi người con Phật trên toàn Thế Giới  nói chung . KHPG An Bằng GĐPT An Bằng . Theo gương ngài tôn giả Mục Kiền Liên  long trọng tổ chức Đại Lễ Vu lan Và  Bông Hồng  cài áo . Để tôn vinh hai đấng sinh thành dưỡng dục , tri ân báo ân cữu huyền thất tổ và cầu nguyện âm siêu dương thái , Quốc thái dân an , thế  giới hoà bình ,  chúng sanh lạc

 Lễ Kỷ Niệm 61 Thành Lập và Kỷ Niệm Chu Niên Lần Thứ 47 của Gia Đình Phật Tử An Bằng 

Lễ chính thức Vu lan Báo Hiếu Và Bông Hồng cài áo

Từ thiện tặng 117 phần quà cho bà con trong quê hương mỗi suất 200.000 đồng và 6 tạ gạo cho bà con nghèo lân cận

 Anbangnews thực hiện Thanh An Văn