An Bang Proud: Lincoln Le – một chỉ huy trưởng của quân đoàn thiếu sinh quân – có nguồn gốc An Bằng.

ABN: Tình cờ, chúng tôi được biết một thanh niên gốc Việt đã làm dậy sóng trên cộng đồng mạng.  Qua tìm hiểu, được biết thanh niên này là Lincoln Le, con trai của ông bà Tân Thùy, có nguồn gốc từ An Bằng.  Xin mờ quý vị theo dõi em Lincoln Le xuất hiện trên truyền hình địa phương sau đây.

Credit: NBC 6’s Ari Odzer reports

My debut on NBC6! Check it out! Forever grateful.

Posted by Lincoln Le on Friday, November 15, 2019

Nội dung trong video:

Lincoln Le, trong cương vị lãnh đạo.  Em là chỉ huy trưởng của tiểu đoàn tại trung học Monarch, trông coi 186 thiếu sinh quân thuộc binh chủng bộ binh.

Lincoln nói: “Tôi muốn làm người gương mẫu của họ.  Tôi muốn họ nhìn tôi và tự nhắc nhủ rằng, đúng rồi, tôi cần phải làm như vậy, tôi cần phải mặc quân phục như vậy, và tôi cần phải làm điều này cho người chỉ huy trưởng.”

Lincoln Le được trao tặng huân chương Quân Đoàn Anh Dũng Đồng, mà chỉ 72 người trên toàn quốc có được.  Huân chương này biểu thị cho sự xuất sắc trong chương trình Thiếu Sinh Quân, và học lực.  Em ấy có điểm GPA là 5.03 và dấn thân vào cộng đồng.  Em từng làm chủ tịch của khối trong 4 năm liền tại trường Monarch.

Lincoln nói: “Tôi chỉ có tham vọng luôn tham gia vào, bắt tay vào công việc, và luôn có ý kiến ở mọi vấn đề.”

Đại tá Jimmy Hall, Giám Đốc Chương Trình Thiếu Sinh Quân nói: “Khi em ấy ở lớp 9, em ấy được bầu chọn sẽ có cơ hội làm chỉ huy trưởng, và em ấy được cấp bậc này.  Em ấy cũng đã bầu chọn trở thành tổng thống ở buổi dạ tiệc quân đội năm ngoái, và tôi đang chờ đợi điều đó xảy ra.”  Cười.

Ông Đại tá đang nói là tổng thống của nước Mỹ, và em được đặt tên của một vị tổng thống, nên có thể là định mệnh đang diễn ra ở đây chẳng?

Lincoln nói: “Tổng Thống Lincoln Le, đó là một điều tuyệt vời.  Tôi muốn có thể vào Washington D.C. để mang lại sự thay đổi cho cộng đồng cũng như cho cả quốc gia.”

Những người bạn của em ấy không nghi ngờ rằng Lincoln sẽ làm cho cái tên của mình đúng nghĩa.

Một người bạn nói: “Bạn ấy là một người gương mẫu.  Bạn có điểm tốt.  Bây giờ bạn ấy lấy những lớp khó khăn.  Bạn ấy có thể chọn vào bất cứ một trường đại học nào bạn ấy muốn.”

Một người bạn khác nói: “Bạn ấy là một mẫu mực của một lãnh đạo học sinh.  Các học sinh ai cũng đều biết Lincoln là ai.  Va nếu họ có câu hỏi gì, hay bất cứ một vấn đề gì thì bạn ấy là người biết hết mọi việc.

Người biết hết mọi việc đó, dĩ nhiên làm nhiệm vụ phát ngôn của trường vào mỗi buổi sáng.  Em luôn mở rộng chân trời hoài bão của mình.

Lincoln nói: “Lời khuyên mà tôi muốn gởi cho các thiếu sinh quân, hay các bạn học sinh trong trường này là, cần tìm tòi những điều mới lạ.  Tôi từng không nhạy bén khi chưa tham gia chương trình thiếu sinh quân cho đến khi tôi thật sự tham gia, và bây giờ thì chương trình này đã cho tôi những gì tôi đang có.”

Và câu hỏi tương lai về đâu của em ấy, Lincoln đã có sẵn danh sách của các trường đại học triển vọng.

***

PC: CoconutCreekNews – Ms. Sandra Welch, Mayor, City of Coconut Creek, FL; Ailin Le, Cadet Le’s younger sister who is also a JROTC Cadet; Peter Le, Cadet Le’s Father; Cadet Lincoln Le holding his certificate; Thuy Ho, Cadet Le’s Mother; COL Jimmy Hall, Cadet Le’s JROTC Senior Army Instructor. Back row left to right is SFC Robert Davis, Army Instructor; Mr. James Neer, Principal of Monarch HS; and Lieutenant Colonel Kenneth Green, Broward County Coordinator Junior ROTC and Military Programs and Director of Army Instructions.

Lincoln Le

***

ABN đã tìm đến Lincoln Le để xin phỏng vấn, làm niềm tự hào chung cho người An Bằng.  Sau đây là cuộc phỏng vấn của em ấy.

ABN: What motivated you to join the JROTC program?

Lincoln: I was motivated to joining JROTC because of my uncle; Bac Dung. Before I even knew of all of the different programs and organizations that I could join in high school, my uncle was very persistent in my joining the JROTC program. Once enrolled in the program and coming into my first class Freshman year, I took off from there. I was motivated to stay in the program throughout high school because it taught me to be a better citizen and how I can help others in my school and community. I was able to reflect on my experiences and in return, help those in my school become better citizens as well.

ABN: Động lực nào đã thúc đẩy em tham gia vào chương trình thiếu sinh quân?

Lincoln: Bác Dũng của em đã cho em động lực tham gia vào chương trình JROTC.  Trước khi em biết về các chương trình và tổ chức khác mà em có thể tham gia ở trường trung học, thì bác đã rất kiên trì khuyên nhủ em tham gia vào chương trình này.  Khi tham gia ở năm thứ nhất, em đã thật sự thích nó.  Em đã có động lực để tiếp tục ở lại chương trình này trong suốt thời gian trung học bởi vì nó dạy em trở thành một người tốt hơn và làm thế nào em có thể giúp đỡ những người khác trong trường và cộng đồng của em.  Em đã có thể bù đắp cho kinh nghiệm của mình và đổi lại, giúp những người trong trường của em trở thành những công dân tốt hơn.

ABN: Knowing that your parents are from An Bang, what’s one thing that makes you proud?

Lincoln: Knowing that my parents are part of such an intimate group of culture that goes all the way back to the mainland of Vietnam makes me proud to be their son. I can only understand their hardships through stories and can only show my gratitude and appreciation on a minuscule level. However, as I am proud of my parents for their determination for a better future, I like to return the favor by doing good and having my parents be as proud of me as possible.

ABN: Ba Mẹ là người An Bằng, hãy cho chúng tôi biết một điều gì mà em tự hào về An Bằng?

Lincoln: Biết rằng ba mẹ em là một phần tử của một nhóm văn hóa đầy thân mật ấy, có nguồn gốc từ Việt Nam, đã khiến em tự hào là một đứa con trai của họ.  Em chỉ có thể hiểu những khó khăn của họ thông qua những câu chuyện và chỉ có thể thể hiện lòng biết ơn và sự đánh giá cao của em ở mức độ nhỏ bé.  Tuy nhiên, khi em tự hào về ba mẹ vì quyết tâm của họ cho một tương lai tốt đẹp hơn, em cố gắng trả lại sự ưu ái ấy bằng cách làm điều tốt và để ba mẹ tự hào về em nhất có thể.

ABN: How long have you joined this program and what is your current rank?

Lincoln: I have been in the JROTC program for four years now. My first day in the program was back in 2016 on my first day of high school. From then, I have held multiple ranks. As an officer on the Battalion Staff freshman year, I was assumed the position of S-2. I was in charge of logistics and supply for the entire Battalion program. In my Junior year, I was appointed as First Sergeant of one of the companies in the Battalion. I was in charge of roughly 25 cadets and guided them throughout the year. And finally, in my Senior year of high school, I was appointed as Battalion Commander with the rank of Lieutenant Colonel (C/LTC). With this position, I am in charge of 186 cadets and deal with the day to day activities of all things JROTC.

ABN: Bạn đã tham gia chương trình này bao lâu và cấp bậc của em hiện nay là gì?

Lincoln: Em đã tham gia chương trình Thiếu Sinh Quân được bốn năm rồi, bắt đầu từ năm 2016 từ khi vào học trung học năm đầu tiên.  Từ đó, em đã giữ nhiều cấp bậc. Là một sĩ quan trong năm thứ nhất nhân viên tiểu đoàn, em được đảm nhận vị trí S-2. Em phụ trách hậu cần và tiếp tế cho toàn bộ chương trình của tiểu đoàn. Vào năm thứ 3, em được bổ nhiệm làm Trung sĩ chỉ huy của một trong những đại đội trong Tiểu đoàn. Em phụ trách khoảng 25 thiếu sinh quân và hướng dẫn họ trong suốt cả năm.  Và cuối cùng, vào năm cuối trung học này, em được bổ nhiệm làm Tiểu đoàn trưởng với cấp bậc Trung Tá (C / LTC).  Với vị trí này, em chỉ huy 186 học viên và giải quyết các hoạt động hàng ngày của tất cả mọi việc trong chương trình Thiếu Sinh Quân.

ABN: What do you want to be in the future and how this program has benefited you? 

Lincoln: In the future, I would like to be involved in politics in the United States government. I would like to reside in Washington D.C. as a member in Congress representing the state of Florida and all those who believe in me. I believe the JROTC program will benefit me in a way of teaching me the important values of integrity, responsibility, accountability, and uniformity. I will look back at my roots and remember where I started and how to be humbled in my lessons given to me back in high school as a JROTC cadet.

ABN: Trong tương lai, bạn muốn làm gì và chương trình này đã giúp ích bạn như thế nào?

Lincoln: Trong tương lai, em muốn được tham gia vào chính trị trong chính phủ Hoa Kỳ. Em muốn sống tại Washington D.C. với tư cách là một thành viên của Quốc Hội, đại diện cho tiểu bang Florida và tất cả những người tin tưởng vào em.  Em tin rằng chương trình JROTC sẽ mang lại lợi ích cho em ở những giá trị quan trọng về tính liêm chính, lòng trách nhiệm, lòng đầy nhiệm vụ và tính đồng nhất.  Em sẽ nhìn lại cội nguồn của mình và nhớ rằng em đã bắt đầu từ đâu đến và làm thế nào để khiêm tốn học hỏi thêm, điều mà em đã học qua ở học trung học với tư cách là một học viên của Thiếu Sinh Quân.

ABN: You have spent lots of hours on community work, how have you balanced between school and community service?

Lincoln: Throughout my high school career, I have tried to serve the community as much as I serve my school. With my involvement in many of the organizations and clubs at school, I try to take advantage of my pull and encourage the participation in community service. I utilize the students in these organizations and clubs to be the helping hands the community needs. For example, my school has been so humbled to participate in beach clean-ups, nursing home visits, food and gift drives, and many more.

ABN: Bạn đã bỏ ra rất nhiều thời gian cho cộng đồng, làm cách nào mà bạn có thể cân bằng giữa việc học và việc thiện nguyện?

Lincoln: Trong suốt thời gian trung học, em đã cố gắng phục vụ cộng đồng nhiều lắm, như em phục vụ trường học của em.  Với sự tham gia của em vào nhiều tổ chức và câu lạc bộ ở trường, em cố gắng tận dụng sức hút của mình và khuyến khích sự tham gia vào công việc thiện nguyện. Em tận dụng các học sinh trong các tổ chức và câu lạc bộ này để giúp đỡ khi cộng đồng cần.  Ví dụ, trường học của em đã rất vui vẻ để tham gia dọn dẹp bãi biển, thăm viện dưỡng lão, trao thực phẩm và quà tặng, và nhiều hơn nữa.

ABN: Are willing to help out the An Bang community in the future?

Lincoln: I am 100% committed to helping out An Bang in the future. I would like to use what I have learned and the experiences I have faced to teach the future youth how they can better themselves and how to get involved in their community.

ABN: Bạn có nghĩ sẽ giúp cộng đồng An Bằng như vậy trong tương lai không?

Lincoln: Em cam kết 100% sẽ giúp đỡ Cộng Đồng An Bằng trong tương lai.  Em muốn sử dụng những gì em đã học được và những kinh nghiệm mà em đã đối mặt để làm gương mẫu cho giới trẻ tương lai để họ có thể cải thiện bản thân và làm thế nào để tham gia vào cộng đồng của họ.

ABN: Can you talk more about this program and your words of advice for those who don’t know about this but want to join?

Lincoln: The JROTC program is a high school leadership program and class sponsored by the United States Military. It is not a direct gateway into the military and joining the program does not obligate you to do so at all. However, this program is a great tool to learn what it means to be a leader and how to work with others. It teaches you respect and responsibility, as well as military order and drill. The motto for the Army JROTC Program is to “motivate young people to be better citizens.” My advice for those who want to join this program is to just do it. Even if you do not think this is something that fits you, it doesn’t hurt to try. I never saw myself in JROTC until I actually took the initiative to join it. Talk to your guidance counselor about your interest in the program and it’s as easy as them switching you into the class.

ABN: Bạn có thể cho biết thêm về chương trình này và có lời khuyên cho những ai chưa biết nhưng muốn tham gia không?

Lincoln: Chương trình Thiếu Sinh Quân là một chương trình đào tạo lãnh đạo cấp Trung Học do Quân Đội Hoa Kỳ tài trợ.  Nó không phải là một cửa ngõ trực tiếp vào quân đội và tham gia chương trình không bắt buộc bạn phải làm như vậy.  Tuy nhiên, chương trình này là một công cụ tuyệt vời để học hỏi trở thành một nhà lãnh đạo và học cách làm việc với những người khác.  Nó dạy cho bạn sự tôn trọng, lòng trách nhiệm, cũng như lối sống trật tự và thể lực của quân sự. Phương châm của chương trình Quân Đội Bộ Binh Thiếu Sinh Quân là thúc đẩy những người trẻ tuổi trở thành những công dân tốt hơn.  Lời khuyên của em cho những ai muốn tham gia vào chương trình này là hãy cứ làm điều đó.  Ngay cả khi bạn không nghĩ rằng đây là thứ gì đó phù hợp với mình, thì cũng không nên thử.  Em chưa bao giờ thấy mình trong JROTC cho đến khi em thực sự chủ động tham gia nó.  Hãy nói chuyện với nhân viên tư vấn hướng dẫn của bạn về sự quan tâm của bạn đối với chương trình này và họ sẽ dễ dàng dàng xếp cho bạn cũng như chuyển đổi lớp học của bạn vậy thôi.

Xin cám ơn bạn Lincoln đã cho ABN phỏng vấn, hy vọng rằng bạn sẽ là một hiện tượng tự hào cho người An Bằng hơn nữa trong tương lai.

Thực hiện phỏng vấn: Lê Trúc