5/16/2015
 Tin từ An Bằng

Bà Văn Thị Đợi – pháp danh Nguyên Tịnh

Sinh năm Bính Tuất 1946,

Đã qua đời vào lúc 9 giờ 55 phút sáng ngày 27 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 9 tháng 3 năm Ất Mùi, tại Hamilton, ON, Canada,

Hưởng thọ 70 tuổi.

Lễ Viếng được bắt đầu vào lúc 8giờ ngày 16 tháng 5 năm 2015

Lễ Di Quan được bắt đầu vào lúc 5 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2015

Linh cữu được an táng tại nghĩa trang An Bằng.

Xin thành kính tiễn đưa Mệ về cõi Phật và xin chia buồn cùng tang quyến.

ABN