Ông Trương Thanh (tức Lợi), pháp danh Minh Tùng, người qua đời tại Canada vào ngày 02 tháng 9 năm 2020, hưởng thọ 62 tuổi, đã về đến An Bằng, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Tin trước đây: https://anbangnews.com/mr-thanh-truong-canada-passed-away/

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07h00 ngày 05 tháng 8 năm Canh Tý (21/9/2020).  Lễ di quan vào lúc 06h00 ngày 06 tháng 8 năm Canh Tý (22/9/2020).  Linh cữu quàn tại tư gia và an táng tại nghĩa trang quê nhà, An Bằng Vinh An, Phú Vang, TT Huế.

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có thăm viếng hương linh Minh Tùng và gởi lời phân ưu đến toàn thể tang gia, và cô bác nội ngoại.  Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận.

Tin và hình: ABN Việt Nam, Phạm Mạnh, Văn Thanh An.