Thông Tin Hội Ngộ
Những cập nhập thật đặc sắc về thông tin Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại, sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại Miami-Dade County Fair & Expo, địa chỉ 10901 CORAL WAY MIAMI, FL 33165.
Mời quý vị cùng theo dõi cập nhật thông tin Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại được phát sóng trực tiếp tại Fan Page của Anbangnews vào lúc 8 PM ngày Chủ Nhật 5/12/2019.  Đây là một chương trình rất đặc sắc không thể bỏ qua, bao gồm những chi tiết về thời gian và địa điểm cũng như những chi tiết và tiến độ của các phân ban.