Hội Đồng Hương South Florida xin chân thành cảm tạ sự đóng góp tài chánh từ địa phương qua công việc tổ chức cuộc tất niên và tân niên vừa qua. Xin chúc quý bà con đồng hương An Bằng có một năm mới đầy an khanh và thịnh vượng. Sau đây là danh sách tài chánh.

1. Hai bác Đỏ Bờ 100
2. Gia đình hai bác Gái phòng 500
3. Anh chị Cách Khỏe 300
4. Anh chị An Kính 300
5. Anh chị Dũng Hải 300
6. Anh chị Mãng Kỹ 300
7. Hai bác Thương Phấn 400
8. Anh chị Hòa Hảo 100
9. Anh chị Thái Thảo 100
10. Anh chị Hồng Sơn 1100
11. Anh Chị Hiệu Lan 200
12. Anh chị Bình Chung (bác sĩ) 500
13. Anh chị Dũng Sương 100
14. Anh chị Hòa Gấm 50
15. Anh chị Lành Bưởi 50
16. Anh chị Can Thủy 50
17. Anh chị Kỹ Thủy 100
18. Chị Thanh (Chi) 100
19. Anh chị Thu Quyền 100
20. Anh chị Gái Phúc 100
21. Chị Nhiểu ( Thái) 50
22. Anh chị Lương Lộc (khoai) 150
23. Chị Đấu 50
24. Anh Chị Hường Thạch 100
25 Anh Huân (Bưu) 50
26. Anh Bình (bán trái cây) 100
27. Anh chị Dưỡng Nguyệt 100
28. Anh chị Chúc Toàn 100
29. Anh Trương Châu 100
30. Anh chị Ngôn Trâm 200
31. Anh chị Sơn Tư 100
32. Anh chị Phúc Hải 100
33. Anh chị Dần Nhỉ 100
34. O Dượng Đắc Hiệp 100
35. Anh chị Thanh Lan 100
36. Anh chị Lượm Yến 100
37. Anh chị Hạnh Chí 100
38. Anh chị Banh Ngọc 100
39. Cộng đồng Công Giáo 100
40. Anh chị Hưng Loan ( âm thanh)300
41. Anh Thái Phương 100
42. Anh chị Cánh Ngại 100
43. Anh Sean Trương & Tim Đoàn 500
44. Anh Tuấn ( ba của Đức) 50
45. Anh chị Vân Pháp 100
46. Anh chị Diêm Khắm 50
47. 2 Bác Chờ Đẳng 100
48. Anh chị Thái Thoảng 100
49. Anh chị Lách Hảo 100
50. Anh chị Tuân Mến 100
51. Anh chị Tôn Hoa 100
52. Anh chị Minh Lý 100
53. Anh chị Tha Nhiểu 100
54. Anh chị Hùng Hoa 100
55. Anh chị Ngưu Đò 100
56. Anh chị Liên Liêm 100
57. Anh chị Quang Vy 100
58. Anh chị Lai Tâm 100
59. Anh chị Hương Thiện 300
60. Anh chị Quê Ánh 100
61. Anh chị Duy Mến 100
62 Anh Chị Tuấn Tâm 100
63. 2 bác Quyên Khả 100
64. Anh chị Phúc Chi 100
65. 2 Bác Vân Mốt 100
66. Anh chị Tony Don 100
67. Chị Đấu 50
68. Anh chị Đa Nhung (Realtor) 500
69. Anh chị Bốc Xuyến 100
70. Anh chị Sơn Lài 100
71. Anh chị Quốc Lành 100
72. Anh chị Toàn Gái 100
73. Anh chị Ba Thúy 100
74. Anh chị Bình Điệp 100
75 Anh chị Hạnh Vọng 100
76. Anh chị Phúc Màu 100
77. Anh Thu Trưởng 100
78. Anh chị Văn Bốn (Phương) 100
79. Anh chị Tuấn Luyến 100
80. Anh chị Hùng Doan 100
81. Anh chị Vang C 100
82. 2 Em Kim Huy ( còn anh Thái Thoảng) 100
83. Anh chị Dũng Hiền 100
84. Anh chị Thành Ngân 100
85. Anh chị Huynh Thương 100
86. Chị Hồng Cindy 200
87. Anh chị Bình Phượng 100
88. Anh chị Bình Nhồng 200
89. Anh chị Văn Tịnh Hoàn 500
90. Anh chị Đẩu Hạnh 100
91. Anh chị Dũng Dung 100
92. Anh chị Hậu Luận 100
93. Anh chị Khoa Bé 100
94. Anh chị Quốc Thương 100
95. Anh chị Úy Nữ 100
96. Anh chị Huy Thủy 100
97. Anh chị Lay Luyến 100
98. Anh chị Oanh Thủy 100
99. Anh chị Chơn Cúc 100
100. Anh chị Cúc Lịch 300
101. Anh chị Sỹ Loan 100
102. Anh chị Cường Lan 200
103. Anh chị Chúc Phượng 200
104. Anh chị Thạnh Nga 100
105. Anh chị Dũng Gái 200
106. Anh chị Vinh Mỹ 100
107. Anh chị Bảy Nguyệt 100
108. Anh chị Tuấn Sáu 100
109. Anh chị Qúy Hảo 200
110. Anh chị Ánh Gái 100
111. Mệ Thúy 50
112. Anh chị Tuấn Thúy 200
113. Anh chị Vinh Thúy 100
114. Ave A BiNu (Nails Spa) 100
115. Anh Chị Châu Bê 300
116. Anh Chiêm (em Anh Thành) 100
117. Anh chị Danh Nguyệt 100
118. Anh chị Vinh Cúc 100
119. Em Lan( con AC Tha Nhiểu)100
120. Anh chị Loan Định 100
121. Anh chị Suy Tính 200
122. Anh chị Minh Năm 200
123. Anh chị Dương Nga 100
124. Chị Thẻo 50
125. Anh chị Thiện Bảy 200
126. Anh chị Trường Nhớ 100
127. Anh Chị Hoa Ban 100
128. 2 Bác Lâm Hưu 100
129. Anh chị Hương Cường 100
130. Anh chị Chơn Sa 100
131. Chị Hoàng Thị Hâu 50
132. Anh chị Quan Luân 100
133. Anh chị Văn Đình Tấn 500
134. Anh chị Hoạt Liên 200
135. Anh chị Tí Phượng phở 79 500
136. Anh chị Hiền Bảo 200
137. Chị Văn Thị Gái ( mẹ của em Lãm) 50
138. Chị Hiểu 100
139. Chị Hạnh (mẹ của chú Hoài)50
140. 2 em Khôi Thủy 100
141. Anh chị Phong Hiếu 100
142. 2 em Khoa Hồng 100
143. 2 em Vân Lự 100
144. Anh chị Lọt Hằng 100
145. Anh chị Đãi Nghĩa 100
146. Anh chị Thành Liên ( Nails supply)400
147. 2 em Tài Nga 100
148. Anh chị Xuê Lợi 100
149. Anh Chị Thành Tuýet 100
150. Hai em Khánh Cúc 100
151. Anh Dụng 50
152. Anh chị Đẩu Huệ 150
153. 2 em Quốc Thắm 100
154. 2 em Quyền Trương Realtor 500
155. Chị Huê bán vé máy bay 500
156 Anh chị Hâng Hạnh 100
157. Anh chị Hương Kha 100
158. 2 em Minh Điệp 100
159. 2 em Lê Thương Hùng 100
160. Em Hạnh Văn (con chị Đẩu) 50
161. Anh chị Trung Hương 100
162. Anh Cường (mc) 100
163. 2 em Hằng Kháng 100
164. 2 em Thanh Thúy 100
165. Anh chị Khanh Nhung 100
166. Anh chị Dũng Dung (nails supply) 500
167. Chị Dĩ Đào 300
168. Anh chị Hoài Thủy 300
169. Anh Tâm ( Làm Giấy ở chợ Á Đông 100
170. Anh chị Gái Học 100
171. Chị Thúy (chúc) 50
172. Anh chị Quyết Mãng 100
173. Anh chị Hùng Phượng 100
174. Anh chị Lưỡng Việt 200
175. Anh chị Minh Khương (hội trưởng) 100
176. Chị Hồ Thị Xuê 50
177. Anh chị Cường Hằng 500
178. Anh chị Tuyên Lê và anh Khương Nguyễn 10,000
179. Anh chị Phú Trương ở Wichita bác sĩ 2500
180. Văn Bình Lài 100
181. Anh chi khẫn Gái ( lan )100
182. Anh chị Hùng Chính 500
Chị Thúy chị Đấu Anh chị Xoa Hạnh ủng hộ bánh tét ,bánh ú, bánh ít .