Lời Cảm Tạ Tang Gia Hiếu Quyến Chúng Con kính Gửi Đến Tất Cả Quý Vị…

Kính bạch: Chư Tôn Đức Tăng Ni 
Kính bạch: Tăng Thân Tu Viện Mộc Lan 
Kính thưa: Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại 
Kính thưa: Chi Hội Phật Tử An Bằng tại Mississippi 
Kinh thưa: quý Cô Bác con cháu nội ngoại, cùng toàn thể tang gia hiếu quyến, quý thông gia, quý đồng hương, quý quan khách và bằng hữu xa gần. 

Xin thay mặt toàn thể tang gia hiếu quyến của chư hương linh. 

Hương Linh: Cố Phật Tử
Lê Quang Nam – Pd: Quảng Quốc
Văn Thị Mỹ Lan – PD: Chơn Bạch Châu 
Văn Thị Mỹ Lệ – PD: Chơn Bạch Hiếu 

Thành kính niệm ơn chư Tôn Đức Tăng Ni đã rủ lòng từ bi lân mẫn đáp ứng lời cung thỉnh của gia đình chúng con, và đã không quản ngại đường xá xa xuôi, gác lại hết mọi Phật sự để về đây chứng minh và chủ sám cho tang lễ này. Gia đình chúng con vô cùng tri ân và kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni luôn nhiều sức khỏe và nhiều thuận duyên trong mọi Phật sự. 

Đồng thời, chân thành cảm ơn:
• Thượng tọa Thích Đạo Quảng cùnh chư tăng ni tại chùa Tam Bảo, Baton Rouge, Louisiana 
• Thượng tọa Thích Nguyên Tánh cùng chư tăng ni chùa Quan Âm, Memphis, TN
• Thượng tọa Thích Đạo Chí đến từ CA
• Tăng thân tu viện Mộc Lan 
• Chư Tăng Quan Âm Tịnh Viện
• SC Tịnh Hảo cùng, Quý Sư cô đến từ chùa Hương Lâm Houston,TX
• Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại 
• Chi Hội Phật Tử An Bằng tại Mississippi 
• Cùng toàn thể cô bác, Con cháu nội ngoại, Quý thông gia, Quý đồng hương, Quý quan khách và bằng hữu xa gần. 

Đã trực tiếp hay dán tiếp điện thoại, nhắn tin chia buồn, an ủi và khích lệ tinh thần, cũng như đã bỏ thời gian đến đây cùng góp lời cầu nguyện, phân ưu và phúng điếu. Một lần nữa, thay mặt tang gia hiếu quyến của các hương linh xin cám ơn sự quan tâm và thương mến mà quý vị đã dành cho gia đình chúng tôi. Kính chúc toàn thể quý vị nhiều sức khỏe và an vui trong đời sống. 

Trong lúc tổ chức tang lễ không sao tránh khỏi những vụng về, thiếu sót. Vậy kính mong Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý vị niệm tình thứ lỗi.

Gia Quyến Chúng con đồng thành kính tri ơn tất cả quý vị.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tát Đại Chứng Minh.