6/28/2015
Lời Cảm Tạ của gia đình Hiền Thê Lê Thị Mến

Lời Cảm Tạ

Gia đình hiếu quyến chúng con xin thành kính tri ân và cảm tạ:
Thượng Tọa Thích Thường Chiếu và Chư Tăng Chùa Ba La Mật – Huế
Đ.Đ. Thích Tịnh Mãn – Tu Viện Chùa Từ Vân Colorado.
Thầy Thích Pháp Duyệt, thầy Thích Pháp Trụ, thầy Thích Pháp Thọ, thầy Thích Pháp Vĩnh, thầy Thích Pháp Tâm, thầy Thích Pháp Hào – Chùa Thanh Đức Jacksonville, FL.
Ni Cô Chân Lăng Nghiêm – Tu Viện Làng Mai.
Khuôn Hội Phật Giáo An Bằng, Đạo tràng Tịnh Độ, Đạo tràng Pháp Hoa thuộc Khuôn Hội An Bằng.
Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại
Ban Cúng tế Phường An Thượng
Ban Cúng Tế Phường An Bắc
Đội Âm Cung Bắc Thượng.
Hội Đồng Hương An Bằng – North East Florida.
Chi hội Phật tử An Bằng – Jacksonville, FL.
Đạo tràng chùa Thanh Đức – Jacksonville, FL.
Đạo tràng chùa An Bằng Thầy Thích Thiện Tâm Denver, Colorado.
Đạo tràng chùa Phước Huệ Thầy Thích Phước Toàn Tacoma, Seattle.
Cô Bác đại Tôn Nội, Cô Bác đại Tôn Ngoại từ quốc nội đến hải ngoại.
Quí vị Ân nhân, quan khách, quý thông gia, bà con nội ngoại, bạn bè thân hữu quốc nội, hải ngoại.
Đã đến chứng minh, hành lễ, tụng kinh cầu nguyện, thăm viếng, phúng điếu, phân ưu chia buồn và tiễn đưa hương linh của chồng, cha, ông của chúng con, húy danh: Lê Đình Bá. pháp danh Nguyên Lộc đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tổ chức tang lễ không sao tránh khỏi những thiếu sót, ngưỡng mong chư tôn thiền đức cảm thông khả thứ, kính mong quí liệt vị niệm tình hoan hỷ.

TM. Tang hiếu quyến
Hiền Thê: Lê Thị Mến
Đồng bái tạ