Lời cảm tạ của tang quyến
Bà: Lương Thị  Kiếm
Trưởng nam : Lê Văn Chung

Nam mô bồn sư thích ca mâu ni Phật
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A di đà Phật
Kính ngưỡng bái bạch chư tôn hoà thượng
Chư thượng toạ đại đức tăng ni
trong và ngoài nước
Kính thưa : Hội Đồng làng An Bằng
Khuôn giáo hội Phật giáo An Bằng
Khuôn giáo hội Phật giáo Hà Úc
Ông viện chủ Tổ Đình Thiện Tưởng (USA)
Trù trì chùa Hà Úc
Niệm Phật đường Mỹ Lợi 
Chi hội Phật tử An Bằng Chicago (USA)
Hội đồng họ Lê tỉnh Thừa Thiên Huế
Hội đồng họ Lê huyện Phú Vang
Hội Đồng Hương Làng An Bằng Chicago IL(usa)
Hội người cao tuổi xã Vinh An
Phường sở tại
Cô bác nội ngoại
Ban điều hành thôn và đội âm công An Mỹ
Và bà con lân lý xóm giềng anh chị em con cháu bạn bè thân hữu gần xa trong và ngoài nước
Kính thưa quý vị : 
Trong thời gian tổ chức tang lễ chồng cha ông cố của chúng con là hương linh: 


Ông Lê Văn Sửu

Pháp danh Nguyên Hằng
Sinh năm 1937(Đinh Sửu)
Thường trú tại thôn An Mỹ-An Bằng
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 16 giờ 45 phút, ngày 06/11/2023(23/9/QM)
Hưởng thọ 87 tuổi
Được sự thương tưởng của hoà thượng chứng minh cùng chư tôn thiền Đức tăng ni trong và ngoài nước 
Mặc dầu Phật sự đa đoan nhưng quý thầy quý sư cô
Vì hạnh nguyện hành sử như lai mà ban bố tình thương hứa khả
Lời cung thỉnh của hiếu quyến chúng con đã quang lâm về đây chứng minh siêu độ cho thân phụ của chúng con hơn nữa đã khai thị ban bố những lời pháp để cho Hương linh và gia đình chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên lộ trình trở về nguồn suối tâm linh đầy an lạc
Chúng con tin tưởng rằng trên nhờ Hồng ân Tam bảo chứng minh dưới sự trợ lực trợ duyên của hoà thượng chư tôn thiền Đức tăng ni và đạo tràng hộ niệm chắc chắn hương linh chồng cha ông cố của chúng con sẻ thức tỉnh buôn bỏ mọi duyên trần để về thế giới an vui tịnh độ
Trong lúc tổ chức quý vị đã đến hộ niệm dân hương phúng điếu điện tính và gởi những vòng hoa dến chia buồn và an ửi động viên
Chúng con cảm nhận được sự yêu thương của quý vị : Tình yêu thương bao la vô bờ bến mà tất cả các hội đoàn ,cô bác nội ngoại quý vị thông gia bà con lân lý xóm giềng anh chị em con cháu và bạn bè thân hữu trên toàn thế giới
Đã gói trọn trong những lãng hoa muôn màu muôn sắc để dân lên cầu nguyện cho hương linh chồng cha ông  cố của chúng con sớm vảng sanh về cực lạc
Những ân tình cao cả đó tang gia chúng con
không biết lấy gì đền đáp
Xin nguyện cầu mười phương chư Phật chư Bồ tát từ bi gia hộ cho hòa thượng cũng như chư tôn thiền Đức pháp thể khinh an chúng sanh dị độ Phật quả viên thành
Toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc sức khỏe dồi dào an lành và hạnh phúc
Trong lúc tổ chức tang lễ không sao tránh khỏi sự sai lầm và thiếu sót
Ngưỡng mong chư tôn thiền Đức và tất cả quý vị khởi tâm hoan hỷ thông cảm mà bỏ qua cho
Tang gia hiếu quyến chúng con chân thành cảm tạ và tri ân
Nam mô cung đức lâm bồ tát ma ha tát
Nam mô thường hoan hỷ bồ tát ma ha tát
Tát đại chứng minh
Vợ Lương Thị Kiếm
Trưởng Nam :   Lê Văn Chung cùng toàn thể tang gia đồng cảm tạ