Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Lời Cảm Tạ Gia Đình Tang Quyến
Bà Quả Phụ: Văn Thị Sen
Trưởng Nam: Nguyễn Văn Thanh
Ngưỡng Bái Bạch : Chư Tôn Hoà Thượng Chứng Minh
Chư Thượng Toạ, Đại Đức, Tăng, Ni
Quý Chùa, Quý Tu Viện trong Nước và nước ngoài
Kính Thưa : Hội Đồng Làng Văn Hoá An Bằng
Khuôn Hội Phật Giáo An Bằng
Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại
Quý Phường Trong, phường ngoài . BĐH Trai Âm Công thôn An Trung
Cô bác Nội, Ngoại
Cổng thông tin An Bằng News
Chi hội phật tử MS
Xóm CLinton,MS
Quý thông gia, bà con nội ngoại, lân lý, xóm làng, bạn bè thân hữu trong nước và hải ngoại .
Kính thưa quý vị : Chồng, Cha, Ông, nội, ngoại của chúng tôi là
Nguyễn Văn Đủ, PD Tâm Bảo Sơn
Đã trừ trần vào ngày 21 tháng 10 năm 2023 nhằm ngày 07 tháng 9 năm Quý Mão
Tại Thành phố CIiton,MS- Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hưởng Thọ 68 tuổi
Linh cữu đã được đưa về cố hương nơi chôn nhau cắt rốn . Được yên nghĩ tại quê nhà. An Bằng- Vinh An- Phú Vang- TT- Huế – Việt Nam
Kính thưa quý vị ! Trong thời gian tổ
chức tang lễ, của Chồng, Cha, Ông, nội, ngoại của chúng tôi tại Hải Ngoại và tại quê nhà
Quý vị đã thân lâm đến, thăm viếng, hộ niệm,điện hoa phúng viếng, cầu nguyện, giúp đỡ, chia buồn gia đình tang quyến chúng tôi, đến nay đã được sự hoàn .
Ân đức ấy tang hiếu quyến chúng tôi không làm sao kể xiếc, chỉ thành kính đê đầu đảnh lễ, kính chúc Chư Tôn Thiền Đức , Tăng Ni pháp thể khinh an , Huệ Đăng Thượng Chiếu.
Tri Ân và Cảm tạ đến quý vị, kính chúc quý vị trong nước và hải ngoại thân khoẻ, Tâm An, gia đình hạnh phúc
Trong thời gian tổ chức tang lễ, tang hiếu quyến chúng tôi không làm sao tránh khỏi những phần thiếu sót, ngưỡng mong quý vị niệm tình Hoan Hỷ
Nam Mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tác
Ma Ha Tác.