Thư Cảm Tạ

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Liệt Vị,
Gia đình chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ:
 • Chư Tôn Đức Tăng Ni
 • Làng An Bằng, Michigan
 • Làng An Bằng, Colorado
 • Đại Tôn Huỳnh Hoàng
 • Đại Tôn Trương Công
 • Hội Đồng Tăng Ni An Bằng hải ngoại và quốc nội
 • Đạo Tràng Tu Viện Linh Phong, Michigan
 • Đạo Tràng chùa Chân Nguyên, Louisiana
 • Đạo Tràng Ni Viện Phổ Hiền, Florida
 • Đạo Tràng chùa Linh Sơn, Michigan
 • Đạo Tràng chùa Thanh Đức, Florida
 • Cha Sứ và Giáo Đoàn tại Denver, Colorado
 • Bạn bè thân hữu
 • Cùng tất cả thân bằng quyến thuộc Nội Ngoại trong và ngoài nước
Đã quang lâm chứng minh và hành lễ, đã gọi điện thoại thăm viếng, gửi vòng hoa phân ưu và phúng điếu, đã đến tham dự tang lễ và tiễn đưa linh cửu của chồng, cha, ông của chúng con là:

Ông Huỳnh Tuân
Pháp danh: Tâm Minh Đức

đến nơi an nghỉ cuối cùng.  Trong lúc tang gia bối rối, đã có nhiều điều sơ xuất, vậy chúng con kính mong Chư Tôn Đức Tăng Ni,
chư vị quan khách, thân bằng quyến thuộc từ bi tha thứ cho.
THÀNH KÍNH TRI ÂN!
Thay mặt tang gia hiếu quyến:
Trưởng nam: Tỳ Kheo Thích Pháp Tâm