Lời Cảm Tạ:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật.

* Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
* Kính Bạch Hoà Thượng Chứng Minh Chủ Sám, ,Chư Thượng Toạ ,Đại Đức Tăng Ni.
-Kính thưa: hội đồng làng An Bằng .
-Kính thưa: khuôn giáo hội Phật Giáo An Bằng và các ban ngành chùa An Bằng.
-Kính thưa:Khuôn giáo hội Phật Giáo chùa Hà Úc
-Kính thưa: Quý Phường
-Kính thưa: Cô bác liên tôn Họ Hồ An Bằng.
-Kính thưa: Cô Bác Nội Ngoại 4 bên.
-Kính thưa: Ban Điều hành trai và đội Âm Công thôn Bắc Thượng.
——
-Quý đoàn thể tổ chức.
-Ban thông tin An Bằng news.
-Quý đội ngũ Y bác sĩ.
-Qúy vị Thông gia, quý vị ân nhân, thân bằng quyến thuộc bà con luân lý xóm giềng.
Và bạn bè thân hữu gần xa trong nước cũng như hải ngoại. Đã bỏ chút thời gian quý báu, không quản ngại đường xá xa xuôi, đến thăm viếng, chia buồn, phúng viếng ,hộ niệm và đưa tiễn hương linh Vợ, Mẹ, Bà của chúng con:


Thế danh : Lê Thị Dĩ
Pháp Danh : Quảng Tuyên
Hưởng thọ : 64 tuổi
Về nơi An Nghĩ Cuối Cùng.
Gia đình chúng con vô cùng cảm động và ghi nhận công đức của quý vị, trong thời gian tổ chức tang lễ không sao tránh khỏi sự thiếu xót xin kính mong chư tôn đức và quý vị niệm tình hoan hỷ.
Thay mặt toàn thể Tang môn hiếu quyến.
Chồng: Hồ Văn Hưu
Trưởng Nam: Hồ Văn Bồ
Chúng con xin bái tạ
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.