LỜI CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin cảm tạ:
Các Chư tôn thiện đức, tăng ny; Thượng toạ chứng minh  chùa Ba La Mật-Huế;Hội đồng làng văn hoá An Bằng;    Khuôn giáo hội và các ban ngành chùa An Bằng;phường sở tại và Ban điều hành trai Bắc Thượng;      Thanh niên xóm và đội Âm Cung Bắc Thượng ;Cổng thông tin Anbangnews cùng  Cô bác nội,ngoại.Qúy ông bà thông gia,bạn bè thân hữu gần xa,bà con luân lý xóm giềng,cô bác,anh chị em thân bằng quyến thuộc ở trong nước cũng như Hải ngoại ,đã không ngại đường ngái xa xôi, đã gửi điện,vòng hoa, đến chia buồn cùng gia đình chúng tôi.

Đặc biệt là đến tiễn đưa linh cữu của  mẹ,bà,cố của       chúng tôi là hương linh Nguyễn Thị Thển,pháp danh Quảng Văn đến nơi an nghỉ cuối cùng.Trong lúc tang gia bối rối ,có điều gì sơ suất gia đình chúng tôi xin được niệm tình hoan hỷ và lượng thứ.         Thay mặt tang quyến:
Trưởng nam: Lê Văn Biểu.