LỜI CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin cảm tạ:

 • Làng văn hóa An Bằng
 • Hội người cao tuổi xã Vinh An
 • Phường sở tại
 • Ban điều hành và đội âm cung thôn Trung Định Hải
 • Các chư tôn tăng ni thuộc các tu viện trong và ngoài nước
 • Chư tôn tăng ni –Phật tử tu viện Hương Hải
 • Khuôn giáo hội Phật giáo An Bằng,Gia đình Phật tử An Bằng
 • Gia đình Phật tử Hương Hải Florida
 • Ban hướng dẫn GĐPT miếu Thiện Hoa
 • Hội Anbangnews
 • Qúy ông bà thông gia, bạn bè thân hữu gần xa, bà con luôn lý xóm giềng, cô bác, anh chị em thân bằng quyến thuộc,

Đã không ngại đường ngái xa xôi, bất chấp thời tiết mưa gió đã gửi điện, vòng hoa, email đến chia buồn cùng gia đình chúng tôi.  Đặc biệt là đến tiễn đưa linh cữu ông, cha của chúng tôi là hương linh Lê Phạm Cổng, pháp danh Quảng Trích, đến nơi an nghỉ cuối cùng.  Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình chúng tôi xin được niệm tình hoan hỷ.

Thay mặt tang quyến,trưởng nam: Lê Phạm Lợi.