Lời cảm tạ

NAM MÔ TIẾP DẨN ĐẠO SƯ A ĐI ĐÀ PHẬT

Kính Bạch: chư Tôn Đức, Tăng, Ni.

Kính thưa: Hội Phật tử HPTABHN, chi hội HPTABHN MS, cô bác nội ngoại, quý thông gia và bạn bè thân hữu gần xa.

Thay mặt gia đình, chúng con xin thành kính tri ân:

  • T.T Thích Đạo Quảng chứng minh và chủ sám
  • T.T Thích Nguyên Tánh
  • T.T Thích Hiếu Hạnh
  • T.T Thích Nhuận Minh
  • T.T Thích Đạo Chí
  • Đ.Đ Thích Tâm Thanh
  • Đ.Đ Thích Đức Tú
  • Đ.Đ Thích Pháp Tâm
  • Quý Sư cô Chùa Hương Lâm
  • Tăng thân Tu Viện Mộc Lan

Đã gác lại những Phật sự đa đoan để về đây lo cho tang lễ của chồng, cha, ôn chúng con là:

Hương Linh Thiện Phước

được toàn phần viên mãn,

Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hội PTABHN, chi HPTABHN MS, ban tổ chức HNABHN, cũng như cô bác nội ngoại, quý thông gia, và bạn bè thân hữu gần xa đã không quản ngại đường xá xa xôi để về đây góp phần cầu nguyện và tiễn đưa chồng, cha, ôn chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong những ngày vừa qua, gia đình chúng tôi đã phải trải qua một sự mất mát vô cùng to lớn, đó là sự ra đi vĩnh viễn của hương linh, nhưng, với sự thương mến và dìu dắt của chư tôn đức tăng, ni, sự quan tâm của quý hội đoàn, cô bác thông gia, và bạn bè thân hữu gần xa đã xoa dịu bớt phần nào niềm đau mất mát người thân của chúng con.

Một lần nữa, xin gửi lời cảm tạ đến Chư Tôn Đức Tăng, Ni, quý hội đoàn, thông gia và tất cả bà con cô bác, bạn bè thân hữu đã đến viếng thăm, tiễn đưa và chia buồn cùng gia đình chúng tôi trong buổi tiễn đưa hương linh ngày hôm nay.

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi những điều sơ suất, xin quý vị niệm tình tha thứ.

Chúng tôi xin chân thành tri ân cảm tạ!

Tang gia hiếu quyến đồng bái tạ.