Lời Cảm Tạ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Kính bạch trên chư tôn thiền Đức chứng minh,
Kính thưa Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại, làng An Bằng Miami, Phật tử An Bằng Hải Ngoại,
Kính thưa quý hội đoàn, quý đồng hương, Phật tử, quý bà con nội ngoại bốn bên và quý bằng hữu,

Trong những ngày vừa qua, gia đình chúng con đã phải trải qua một sự mất mát vô cùng to lớn, đó là sự ra đi vĩnh viễn của người em thân yêu mà chúng con hằng thương mến (ngày 16 tháng 5 năm 2022, là ngày tang lễ của em chúng con, là hương linh Phật tử Văn Tấn Thanh, Pháp Danh Đức Liễu Thoát. Sinh ngày 25 tháng 7 năm 1974 Mất ngày 11 tháng 5 năm 2022. Hưởng dương 49 tuổi).

Kính bạch quý ngài,
Kính thưa quý vị,

Tang lễ của em chúng con đã được hoàn thành viên mãn là nhờ sự hướng dẫn tận tình và giúp đỡ của Chư Tôn Thiền Đức. Giờ này, toàn thể gia đình tang quyến chúng con chỉ biết nhất tâm đảnh lễ tri ân và cầu nguyện Chư Phật gia hộ quý ngài pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành.

Chúng tôi vô cùng tri ân đến anh Trương Minh Cường đã sắp xếp và điều khiển chương trình, Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại, Làng An Bằng Miami, Phật tử An Bằng Hải Ngoại, quý đồng hương cùng toàn thể, thân bằng nội ngoại bốn bên, quý bằng hữu xa gần, quý vị đã bỏ thời gian quý báu của mình về cầu nguyện và phúng điếu phân ưu chia buồn cùng gia đình, cũng như những lời cầu nguyện và chia buồn trên mạng xã hội, hoặc tin nhắn.

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi những điều sơ suất, xin quý vị niệm tình tha thứ cho.

Toàn thể gia đình tang quyến chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ!
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thay mặt Tang Quyến
Nguyễn Trắc Thảo và toàn thể gia đình tang quyến

Ông Văn Tấn Thanh, pháp danh Đức Liễu Thoát, Qua Đời