A Thank You Message From The Family of Ms. Cho Thi Van
Lời Cảm TạCủa Tang Quyến Văn Thị Chớ

Cố Phật Tử: Văn Thị Chớ, PD Liễu Thoát
1954 – 2019
Hưởng Thọ: 65 Tuổi

Kính bạch: Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa: Quý hội đoàn và đoàn thể
Kính thưa: Quý Cô Bác, Bà Con, Bạn Bè, và các cơ quan Truyền Thông

Mẹ của chúng con là một người trọn đời luôn trao ra hết tình thương của mình cho con, cho cháu.  Giờ đây, chúng con đã thực sự mất đi hình bóng yêu thương ấy, lấy ai để nương tựa?  Thình lình, chúng con nhận ra rằng mẹ không còn bên chúng con để nhắc nhở từng ly từng tí về cách sống bình an.  Chúng con thầm hứa sẽ làm một điều gì đó cho mẹ vui bên con bên cháu.  Có lẽ đã muộn màng.

Nhưng chúng con biết rằng, mẹ của chúng con sẽ rất hạnh phúc khi biết được có sự yêu thương trợ niệm, đưa tiễn của quý thầy cô và quý vị hôm nay.  Chúng con xin bày tỏ lòng cảm tạ tha thiết nhất đến với quý vị.

Chúng tôi càng thấm thía tình nghĩa con người, tình nghĩa An Bằng hơn, khi biết được cả hàng chục ngàn người trên các trang mạng xã hội đã đồng lòng cầu nguyện cho mẹ của chúng tôi.  Đặc biệt, xin cảm tạ quý hội đoàn An Bằng đã nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ chúng tôi, lập ra cuộc vận động GoFundMe trợ giúp chi phí tang lễ mẹ của chúng tôi, giúp mẹ chúng tôi hoàn thành ước nguyện.  Xin chân thành cảm tạ tất cả quý ân nhân khắp nơi đã ủng hộ cho gia đình chúng tôi giảm bớt phần nào gánh nặng.

Mẹ ơi!
Chúng con biết nay mai mẹ sẽ về với vùng đất thân thương An Bằng để nhìn lại những gì yêu quý nhất mà mẹ đã chất chứa trong 65 năm qua.  Xin mẹ hãy yên tâm ra đi, vì tất cả mọi người ở đây đang cầu nguyện cho mẹ, đang dồn hết những yêu thương dành cho mẹ, chỉ mong mẹ thanh thản, nhẹ nhàng về bên cõi Phật A Di Đà.  Tình thiêng liêng mà mẹ đã dành cho chúng con vẫn luôn luôn còn đó bên chúng con.  Trước linh cữu của mẹ, chúng con hứa sẽ nghe lời răn dạy của mẹ, luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, luôn sống một đời sống lấy đức tính Từ Bi làm nền tảng, và lấy giáo lý của Đức Phật làm hành trang làm người.

Kính bạch quý thầy cô và kính thưa quý vị:
Với tấm tình nghĩa của quý vị hôm nay, chúng con nguyện mãi khắc nghi.  Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ quý liệt vị.  Trong lúc gia đình tang quyến chúng con còn bối rối, không tránh được những sơ sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ cho.  Cuối cùng, xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị thân tâm được an lạc.

Gia quyến chúng con một lòng đồng bái tạ.

Video: https://anbangnews.com/wp-content/uploads/2019/02/C%E1%BA%A3m-T%E1%BA%A1-Th%E1%BB%A7y-Nguy%E1%BB%85n.mp4

A Thank You Message
From The Family of Ms. Cho Thi Van

Dear Respectful Venerable Monks and Nuns
Dear All organizations and groups
Ladies and Gentlemen, Family, Friends, and Media agencies

Our mother was a person who had lifelong given all of her love to her children and grandchildren.  Now, we just lost that loving figure.  All of a sudden, we realize that she is no longer with us to remind us each and every day on how to live a peaceful life. We promise to do something for her so that she could be happy with her children and grandchildren.  Perhaps, it is too late.

But we know that our mother is happy wherever she is at right now because there is such a strong prayer and outpoured support from all of you. We express our deepest gratitude to you all.

We are now abundantly absorbed by the love you bring and the love of the An Bang village is given, when we know that tens of thousands of people on social networks are praying for our mother.  We want to express our special thanks to all An Bang organizations for thinking about our mother’s situation, and to set up a GoFundMe campaign to help with the cost of our mother’s funeral, and to help our mother to fulfill her wish.  Sincere thanks to all the donors who support our family; your support has reduced the financial burden for our family at this time.

Mommy!
You will soon return to the beloved land of An Bang Village, your homeland.  You will look back through the happy memories in the past 65 years you lived.  Please rest in peace, because everyone here is praying for you with all sincere hearts.  Please be peaceful and happy in the realm of Amida Buddha. The sacred love that you had for us is always here with us, in our hearts.  We promise before you today, that we will watch out for each other, that we will heartfully take your advice on how to live a life that is based on the compassionate nature, and that we will treasure the Buddha teachings as we move forward.

Dear Respectful Venerables, Family and Friends:
Your love and support today will forever be in our hearts.  Once again, we sincerely thank you.  While we are still confused and unorganized, there are mistakes that we cannot avoid.  We ask for your forgiveness.  Finally, we are praying, in the names of Buddhas in all ten directions, for you and your families with health and peace.

Altogether, our family bow before you for your support and please accept our sincere appreciation.