Lời Tri Ân và Cảm Tạ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà Phật

Ngưỡng Bái Bạch chư tôn Thiền Đức, Tăng, Ni
Tang gia chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ:

 • Hòa Thượng chứng minh – Hòa thượng đạo hiệu thích Khế Chơn, Trú trì chùa Thiên Minh, Chùa Quang Minh, Thành phố Huế.
 • Thượng tọa Sám chủ, Đạo hiệu Thích Thường Chiếu. Trú trì tổ đình Ba La Mật, Thành phố Huế
 • Quý chư tôn Đức tổ đình Ba La Mật.
 • Thượng Toạ Thích Giải Ngộ – trú trì chùa Đại Bi Plano, TX
 • Thượng Toạ Thích Minh Thiện – Thường trú chùa Đại Bi, TX
 • Thượng Toạ Thích Minh Tính – trú trì chùa Quang Âm Houston,TX
 • Thượng Toạ Thích Vạn Hải – trú trì chùa Đức Sơn Houston, TX
 • Thượng toạ Thích Phương Niệm – trú trì chùa tịnh luật Houston, TX
 • Thượng Toạ Thích Nhật Thiện – trú trì chùa Pháp Vân Houston, TX
 • Thượng tọa Thích Tín Tâm – trú trì chùa Từ Hiếu Burleson, TX
 • Quý chư ni chùa Tịnh Nghiêm, Chùa Đàm Hoa

Toàn thể Tang quyến chúng con, xin thành kính đê đầu đảnh lễ: Chư Tôn thiền Đức tăng, Ni đã không quãng ngại đường xá xa xôi, gác lại các Phật sự trọng đại, Từ Bi lân mẫn quang lâm chứng minh, chủ trì Tang lễ, và hộ niệm, thuyết pháp độ linh cho Vợ, mẹ, bà, cố của chúng con là:

Cố Mẫu: Văn thị Khương
Pháp danh: Nguyên Tri

Sinh ngày 2 tháng 5 năm 1946 Bính Tuất. Đã mệnh chung lúc 15 giờ 57 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024 (nhằm ngày 15 tháng 3 năm Giáp Thìn) tại Hoa Kỳ. Linh cữu của mẹ, Bà, Cố của chúng con được đưa về An Táng tại nghĩa Tang quê hương An Bàng.

Quý Chư tôn thiền Đức đã hướng dẫn và chỉ dạy cho chúng con từng chi tiết về việc lo Hiếu sự trong suốt thời gian qua.  Sự thương tưởng bao dung vô bờ của Chư Tôn Đức đã cho chúng con nhiều nghị lực và niềm tin sâu sắc nơi Phật pháp, để chúng con có thể vượt qua nỗi đau mất mát lớn lao về sự ra đi của Vợ, Mẹ, Bà, Cố của chúng con.

Với sự thương yêu đó, giờ đây trong giây phút thiêng liêng nầy, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, trước linh cữu của mẹ, bà, cố của chúng con, chúng con xin thành kính tri niệm ân đức của quý Ngài, và thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức ba lạy.

Ngưỡng bạch chư tôn thiền Đức
Kính thưa toàn thể liệt quý vị

Gia quyến chúng tôi xin tâm thành cảm tạ:

 • Hội Đồng Làng Văn Hoá Làng An Bằng
 • Khuôn hội Phật giáo An Bằng
 • Hội Phật tử An Bằng tại Hải ngoại
 • Quý phường sở tại
 • Ban điều hành trai, Đội Âm Công phường Trung Hải
 • Ban nhạc lễ Cung Đình
 • An Bằng News
 • Nhóm Phật tử tại DFW, Texas
 • Gia Đình Phật Tử Pháp Quang tại GRAND PRAIRIE, TX

Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân quý bà con, cô bác nội ngoại, quý thông gia, anh chị em thân bằng quyến thuộc xa gần ở trong nước cũng như ở hải ngoại, đã điện thoại chia buồn, an ủi, gửi lễ vật phúng điếu, đến dự tang lễ, góp lời cầu nguyện, đặc biệt đã giúp đỡ các công việc tổ chức Tang lễ tại Hoa Kỳ và nơi chính quê hương An-Bằng này.  Sự yêu thương, san sẻ của quý liệt vị đã xoa dịu phần nào trước cảnh mất lớn lao này của Tang quyến chúng tôi.

Ngưỡng nguyện Chư Phật gia hộ Chư Tôn Thiền Đức pháp thể khương an, đạo quả viên thành; gia hộ cho toàn thể quý liệt vị và gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường.

Trước tình cảnh đau buồn và bối rối này, chúng con chắc đã không quán xuyến được tất cả mọi việc.  Kính xin Chư Tôn Đức Tăng, Ni và toàn thể quý liệt vị hoan hỷ lượng thứ và thông cảm bỏ qua cho những thiếu sót trong lúc tổ chức Tang Lễ.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.

TM tang gia, chồng; Văn công Hởi