LỜI CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin cảm tạ:
Các Chư tôn thiện đức,tăng ni: Chùa Linh Mụ,Chùa Từ Hiếu,Chùa Diệu Nghiêm,Chùa Diệu Tạm,Chùa Hoàng Liên,Chùa Đàm Hoa,Chùa Ba La Mật,Tu viện Mộc Lan,Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã,Chư tôn thiện đức tăng ni đồng hương An Bằng cùng các chùa,các tu viện,tịnh xá,tịnh thức,Khuôn giáo hội và các ban ngành chùa An Bằng.
Chi bộ Ban điều hành thôn Trung Định Hải,hai phường Ban điều hành trai An Trung và đội Âm Cung,Chi hội Phụ nữ An Trung,Cổng thông tin Anbangnews,Hội Từ Thiện An Bằng,Hội từ thiện HFB-Hạt gạo từ tâm,Hội từ thiện Thiện Tâm ,Công ty bia Sài Gòn Huế,Ban chấp hành họ Văn An Bằng cùng Cô bác nội,ngoại.
Qúy ông bà thông gia,bạn bè thân hữu gần xa,bà con luôn lý xóm giềng,cô bác,anh chị em thân bằng quyến thuộc ở trong nước cũng như Hải ngoại ,đã không ngại đường ngái xa xôi, đã gửi điện,vòng hoa, đến chia buồn cùng gia đình chúng tôi.Đặc biệt là đến tiễn đưa linh cữu hai con của chúng tôi là hương linh 

Văn Thị Mỹ Lan,pháp danh Chơn Bạch Châu và hương linh Văn Thị Mỹ Lệ,pháp danh Chơn Bạch Hiếu đến nơi an nghỉ cuối cùng.Trong lúc tang gia bối rối ,có điều gì sơ suất gia đình chúng tôi xin được niệm tình hoan hỷ.
Thay mặt tang quyến,cha : Văn Công Định; mẹ: Trương Thị Loan.