Lời Cảm Tạ
Gia Đình Ông Nguyễn Văn Thành

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ngưỡng Bái Bạch!

Chư vị Hoà Thượng chứng minh Chư tôn : Thượng Toạ, Đại Đức, tăng, ni .

Quý Chùa, Tổ Đình, Tu Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất trong và ngoài nước

Kính thưa : Hội Đồng Làng văn hoá An Bằng Kính thưa: ban hộ trì Tam Bảo chùa Linh Sơn, GĐPT chùa Linh Sơn bang Michigan

Kính thưa: Đại tôn họ Nội họ Ngoại

Kính thưa: quý Phường và ban đều hành trai đội âm cung thôn Trung Định Hải

Kính thưa: cô bác nội ngoại, quý thông gia, bà con, bạn bè, lân lý thân hữu gần xa trong và ngoài nước

Kính thưa: liệt quý vị, trong thời gian tang quyến chúng con tổ chức tang lễ cho thân phụ của chúng con là

Hương linh Nguyễn Văn Cứ, Pháp Danh: Nguyên Công

Được sự thương tưởng của chư vị Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức, Tăng Ni và quý vị quan khách, bà con lân lý xóm làng trong và ngoài nước.  Trong lúc tổ chức tang lễ quý liệt vị đã đến giúp đỡ chia buồn, hộ niệm, đặc vòng hoa, lễ vật, điện thư và phúng điếu.  Công đức to lớn ấy tang quyến chúng con không nói lên lời được chỉ kính mong chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, pháp thể khinh an chúng sanh dị độ.  Kính chúc liệt quý vị thâm tâm an lạc gia đạo bình an.

Ngưỡng bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa: liệt quý vị.  Trong lúc tang hiếu quyến chúng con tổ chức tang lễ, sự cung kính tiếp đón quý vị không làm sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và liệt quý vị niệm tình hoan hỉ, để cho tang quyến chúng con được viên tròn hiếu đạo. Tang hiếu quyến chúng con đồng bái tạ!

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Thường Hoan Hỉ Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh

Gia Đình Nguyễn Văn Thành và toàn thể tang gia hiếu quyến.

Ôn Nguyễn Văn Cứ, pháp danh Nguyên Công, qua đời