Cảm Tạ

Gia đình chúng tôi xin thành kính tri ân và cảm tạ:

  • Quý thầy, quý sư cô Chùa Khánh Việt
  • Sư Nguyên Thiện
  • Hội Đồng Tăng Ni An Bằng
  • Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại
  • Làng An Bằng tại Florida (Miami)
  • Các hội đoàn thuộc quê hương An Bằng
  • Các Bô Lão làng An Bằng
  • Cô bác nội ngoại bốn bên
  • Bà con, bạn bè xa gần, trong và ngoài nước

Đã đến chứng minh, hộ niệm, tiễn đưa, phúng điếu cho con, chồng, cha của chúng tôi là:

Nguyễn Duy Đình
Pháp danh Quảng Mỹ

Vĩnh viễn ra đi vào ngày 7 tháng 2 năm 2018, hưởng dương 32 tuổi.

Những lời phân ưu của quý vị, hoặc tận mặt hoặc qua email và Facebook, đã giúp gia đình chúng tôi an ủi phần nào giữa sự khó khăn lớn nhất trong đời.  Tấm lòng ấy của quý vị đã nói lên tất cả tình thương giành cho gia đình chúng tôi.  Chúng tôi xin thành tâm cảm tạ.

Trong lúc tang gia bối, không tránh được sơ suất, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ cho.

Toàn thể tang gia đồng bái tạ.

Vợ: Hùynh Nữ Thịnh
Mẹ: Nguyễn Thị Thúy