Vài câu gửi đến quý đồng hương
Kính chúc an khang vạn cát tường
Hỡi bác ngư dân gìn biển đảo
Này anh chiến sĩ giữ biên cương
Xuân tràn hạnh phúc vui thôn xóm
Tết ngập yêu thương rộn phố phường
Nữ tú nam thanh còn ấp ủ
Ra năm kết tóc bái tông đường.!

Bằng Nguyễn