TIN BUỒN TỪ LĂNG CÔ:

I. CÁO PHÓ:
Cụ Bà: ANÊ LÊ THỊ LỌT
Sinh ngày: 10/7/1931.
Hiện ở tại Giáo xứ Lăng Cô.
Nguyên quán: Giáo xứ An Bằng.
Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc:
19h30 ngày 9/12/2019.
Hưởng thọ: 88 tuổi.

II. CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
1. Ngày 10/12/2019:
– 18h00: Nghi Thức Tẩm Liệm
– 19h30: Phúng Viếng.
– 21h00: Gia Đình Cầu Kinh.

2. Ngày 11/12/2019:
– 05h30: Gia Đình Cầu Kinh.
– 07h00: Phúng Viếng.
– 12h00: Hội Mẹ Vô Nhiễm và Lêgiô Cầu Kinh.
– 15h00: Thánh Lễ Cầu Hồn.
– 20h00: Hội Phan Sinh Cầu Kinh.

3. Ngày 12/12/2019:
– 07h00: Phúng Viếng.
– 15h00: Hội LCTX Cầu Kinh.
– 16h00: Phúng Viếng.
– 20h00: Lễ Báo Hiếu.

4. Ngày 13/12/2019:
– 05h00: Nghi Thức Động Quan.
– 06h00: Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Giáo Xứ Lăng Cô.
– 09h00: Di Quan Về Quê Nhà An Bằng và Được Quàn tại HTTT Giáo Xứ An Bằng.
– 16h00: Hạ Huyệt.

Anbangnwes xin gửi lời chia buồn đến đại gia đình anh chị Thanh Liễm và cô bác nội ngoại cùng toàn thể tang gia hiếu quyến .Trong tình yêu thương và hiệp thông. Xin cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho cụ bà ANÊ sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Tin từ GX An Bằng.

Hình: Trần Sơn.