Mệ Anê La Thị Cúi

9/4/2014

Tin An Bằng: Thành kính tiễn đưa mệ Anê La Thị Cúi

Cổng Thông Tin An Bằng xin đưa tin: Mệ Anê La Thị Cúi, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1927 (Đinh Mão), đã được Chúa gọi về vào lúc 02 giờ 20 phút ngày 22 tháng 4 năm 2014 (nhằm ngày 23 tháng 3 năm Giáp Ngọ), hưởng thọ 88 tuổi. Lễ Di Quan sẽ được diễn ra vào ngày 26 tháng 3 năm Giáp Ngọ. Được biết, linh cữu sẽ được an táng tại Nghĩa Trang An Bằng. Anbangnews xin đăng kèm chương trình tang lễ để bà con họ hàng tiện việc thăm viếng. Thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu linh hồn mệ sớm về nước Chúa. _______________________________________________________________

(Xin gởi bài viết, tin tức, hoặc ý kiến xây dựng về: anbangeditor@gmail.com)