Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng.

Cụ Bà ANNA VĂN THỊ MẬT
Sinh năm: 1935 ( Ất Hợi )
Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc:
12h00 ngày 29.10.2022(05/10/ND).
Hưởng thọ: 88 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Bắc Thượng-An Bằng.

* Ngày 30.10.2022: 15h00: – Nghi thức nhập liệm.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 31/10/2022(07/10/ND) đến 20 giờ, ngày 02/11/2022(09/10/ND).

Chương trình đọc kinh cầu hồn tại Hoa Kỳ, nhà của ông bà Cường Năm.

Địa chỉ: 1860 Bel Air Ave, Pompano Beach, FL 3306.

Thứ bảy, ngày 29/10/2022: 8 giờ 30 chiều.

Chủ Nhật, ngày 30/10/2022 : 5 giờ chiều.

Thứ hai, ngày 31/10/2022: 8 giờ chiều.

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam: Phạm Tấn Cường và vợ Văn Thị Năm .

Hiếu nam: Phạm Tấn Khánh-Trần Thị Đắc.

                    Phạm Tấn Thám- Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Hiếu nữ: Phạm Thị Loan-Phạm Huy Ngọc.

                 Phạm Thị Huề-Nguyễn Văn Đạt.

                 Phạm Thị Thảo-Trương Văn Uý

                 Phạm Thị Hương-Lê Văn An.

Đích tôn: Phạm tấn vũ cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.

* Ngày 03.11.2022( 10/10/ND)
-05h00: Nghi thức di quan.
-06h00: Thánh lễ an táng tại nhà thờ GX An Bằng.
-07h30: Nghi thức hạ huyệt và an táng tại nghĩa trang quê nhà.

  

Trong tinh thần hiệp thông và lòng yêu mến. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn cụ bà ANNA an hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

Tin và hình: Thanh An, Sơn Trần.