Tin buồn từ An Trung – An Bằng


Bà BRIGITTA Nguyễn Thị Tiếp
Sinh năm 1924,Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc: 12h00 phút ngày 26/01/2019
(nhằm ngày 21/12/Mậu Tuất)
Hưởng Thượng Thọ 95 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Trung,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế . Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ , ngày 28/01/2019 (23/12/ Mậu Tuất) đến 20 giờ , ngày 30/01/2019 (25/12/ Mậu Tuất ).Nghi thức di quan và thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ -An Bằng lúc 08 giờ và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Trung,An Bằng, Vinh An vào lúc 10 giờ ,ngày 31/01/2019 (26/12/ Mậu Tuất ) .

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Lê Văn Hoàng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho linh hồn Bà BRIGITTA sớm hưởng nhang thánh chúa và được ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.
Tin : Lê Bát,Thanh An