4/2/2016
 Tin buồn từ vùng An Trung, làng An Bằng
Anbangnews xin đưa tin:

Mệ Đặng Thị Hậu (Hâu), sinh năm Giáp Tuất (1934), Pháp danh Quảng Đối, thường trú tại vùng An Trung, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T.T. Huế, do tuổi già sức yếu nên đã từ trần vào lúc 13 giờ 15 phút, ngày 31/3/2016 (nhằm ngày 23 tháng 2 năm Bính Thân).  Hưởng thọ 83 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 02/4/2016 (nhằm ngày 24/2/Bính Thân) đến 5 giờ ngày 05/4/2016 (nhằm ngày 28/2/Bính Thân).  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng-Vinh An-Phú Vang-T.T Huế vào lúc 7 giờ 30 ngày 05/4/2016 (nhằm ngày 28/2/Bính Thân).

 

Chương Trình Tang Lễ:

Ngày 1 tháng 4 năm 2016 (24/2/Bính Thân)
14:00 Lễ Cáo Tiền Hiền
15:00 Lễ Sám Hối
17:00 Lễ Trị Quan nhập liệm, Lễ bạch Phật khai kinh, Lễ Phục hồn thành phục
19:00 Lễ Tạ Tiền Hiền

Ngày 2 tháng 4 năm 2016 (25/2/Bính Thân)
05:00 Lễ cúng trà
06:00 Lễ Cáo Tổ
07:00 Tiếp đón quan khách phúng điếu
10:00 Lễ Cúng Ngọ (Tiến Linh)
13:00 Tiếp đón quan khách phúng điếu
16:00 Lễ Cúng Cơm (Tiến Linh)

Ngày 3 tháng 4 năm 2016 (26/2/Bính Thân)
05:00 Lễ Cúng Trà
07:00 Tiếp đón quan khách phúng điếu
10:00 Lễ Cúng Ngọ (Tiến Linh)
14:00 Lễ phúng điếu của KGH Phật Giáo An Bằng
16:00 Lễ Cúng Cơm (Tiến Linh)

Ngày 4 tháng 4 năm 2016 (27/2/Bính Thân)
05:00 Lễ Cúng Trà
10:00 Lễ Triêu Điện – Tiến Linh
15:00 Lễ Cúng Thí Thực
16:00 Lễ Tịch Điện, Dân hoa báo ân, Đại Lễ Cầu Siêu, Thuyết Pháp Độ Linh

Ngày 5 tháng 4 năm 2016 (28/2/Bính Thân)
05:00 Lễ Cúng Trà
06:30 Lễ Khiển Điện, Triệt Linh Sàn, Di Quan
07:30 Hạ Khoán
08:00 Phản Khốc An Linh, Tạ Phật Hoàn Kinh

Nguyện cầu cho hương linh mệ sớm vãng sanh Cực Lạc.

Thành kính phân ưu cùng cụ ông Văn Công Ký, trưởng năm Văn Công Hoà, và toàn thể tang gia hiếu quyến.

Phóng Viên ABN/LB