Mệ Đặng Thị Thuyền

9/4/2014

Tin An Bằng: Thành kính tiễn Mệ về cõi Phật và xin phân ưu cùng tang quyến.

Cổng Thông Tin An Bằng xin đưa tin:

Mệ Đặng Thị Thuyền, sinh năm 1931, đã từ trần vào lúc 22 giờ ngày 20 tháng 3 năm Giáp Ngọ, tức 21 tháng 4 năm 2014, hưởng thọ 83 tuổi.  Lễ Di Quan sẽ vào ngày 26 tháng 3 năm Giáp Ngọ.

Để tiện việc thăm viếng, Anbangnews xin đăng chương trình tang lễ dưới đây.

Xin thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh mệ về với cõi Phật.

___________________________________________________________________

(Vui lòng gởi bài viết, tin tức, hoặc ý kiến xây dựng về: anbangeditor@gmail.com)