6/29/2015

Tin từ Trung Hải An Bằng:

Mệ Đỗ Thị Quê, Pháp Danh: Nguyên Hương, sinh năm Quý Hợi (1923)

Đã từ trần vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 06 năm 2015 (nhằm ngày 12 tháng 5 năm Ất Mùi)

Hưởng thượng thọ 93 tuổi

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 13 đến 16 tháng 5 Năm Ất Mùi

Linh cữu An táng vào lúc 16h30 ngày 16 tháng 5 năm Ất Mùi tại nghĩa trang quê nhà

Đại diện anbangnews đã có viếng thăm mệ.

Nguyện cầu hương linh mệ về với cõi Phật và xin thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

ABN