2/25/2015

 Tin Từ An Bằng

Mệ Hồ Thị Canh Pháp danh Nguyên Ân , sinh ngày 27 tháng 12 năm 1932

Đã từ trần vào lúc 8 giờ 10′ ngày 20 tháng 02 năm 2015 ( nhằm ngày 2 tháng 1 năm Ất Mùi )

Hưởng thượng thọ 84 tuổi

Lễ viếng bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm Ất Mùi

Lễ Di quan vào lúc 14 giờ 00′ ngày 8 tháng 1 năm Ất Mùi

Linh Cửu được an táng tại nghĩa trang An Bằng

Thành kính chia buồn cùng gia đình tang quyến.  Nguyện cầu hương linh mệ về cõi Phật.