Tin buồn từ Trung Định Hải-An Bằng.
Mệ Hồ Thị Cương.
Pháp danh Nguyên Toàn.
Sinh năm 1931( Tân Mùi) .
Thường trú tại thôn Trung Định Hải-An Bằng.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 20 giờ 20 phút, ngày 15/01/23( 24/12/ND ).
Hưởng thượng thọ 93 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Trung Định Hải-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 17/01/23(26/12/ND) đến 20 giờ, ngày 18/01/23( 27/12/ND).
Lễ di quan vào lúc 6 giờ và an táng lúc 7 giờ 30 tại nghĩa trang quê nhà An Bằng-Vinh An cùng ngày 19/01/23( 28/12/ND).


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam:
Văn Công Tin

vợ : Nguyễn Thị Niên – và các cháu.
con trai : Văn Công Luật
vợ : Văn Thị Hoa – và các cháu.
con trai : Văn Công Định
vợ : Trương Thị Loan – và các cháu.
con trai : sadi Thanh Bổn
con dâu : Võ Thị Anh – và các cháu.

con gái : Văn Thị Quyết
con rể : Nguyễn Thanh – và các cháu.
con gái : Văn Thị Mau
con rể : Nguyễn Lê Khôi – và các cháu.
con gái : Văn Thị Kính – và các cháu.

Đích Tôn : Văn Công Tuấn
vợ: Trương Thị Lan cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Toàn sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.

Tin Thanh An và Tôn Tôn.