Tin buồn từ An Bằng, Việt Nam

Anbangnews xin đưa tin: mệ Hồ Thì Đóa, pháp danh Nguyên Túc vừa qua đời tại Việt Nam.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Lê Văn Tang Gia Quyến Thuộc Thành Kính Báo Tin, Mẹ, Bà, Cố, Nội, Ngoại của chúng tôi

Cố Phật Tử: Hồ Thị Đóa
Pháp Danh: Nguyên Túc

Sinh năm: 1935 (Ất Hợi).  Đã từ trần vào lúc 02h30 ngày 22 tháng 10 năm 2019 (nhằm ngày 24 tháng 09 năm Kỷ Hợi).

Hưởng thượng thọ: 85 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo, từ ngày 24 đến 27 tháng 10 năm 2019 (nhằm ngày 26 đến 29 tháng 9 năm Kỷ Hợi).  Lễ An Táng vào lúc 06h00 ngày 29 tháng 9 năm Kỷ Hợi tại Nghĩa Trang Quê Nhà: An Mỹ – An Bằng – Phú Vang – TT. Huế.

Chương Trình Tang Lễ

Ngày 26-9-Kỷ Hợi (24-10-2019)

 • 15h00  Lễ Cáo Tiên Hiền
 • 16h00  Lễ Sám Hối
 • 17h00  Lễ Trị Quan Nhập Liệm
 • 18h00  Lễ Bạch Phật Khai Kinh – Phục Hồn Thành Phục
 • 19h00  Lễ Cáo Tổ
 • 19h30  Lễ Tạ Tiên Hiền

Ngày 27-9-Kỷ Hợi (25-10-2019)

 • 05h00  Lễ Cúng Trà
 • 07h00  Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00  Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 16h00  Lễ Cúng Linh

Ngày 28-9-Kỷ Hợi (26-10-2019)

 • 05h00  Lễ Cúng Trà
 • 07h00  Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00  Lễ Cúng Ngọ – Triêu Điện
 • 13h00  Lễ Phúng Điếu của Khuôn Hội An Bằng
 • 14h00  Lễ Cúng Thí Thực
 • 15h00  Lễ Tịch Điện – Dâng Hoa Báo Ân – Đại Lễ Kỳ Siêu – Thuyết Pháp Độ Linh

Ngày 29-9-Kỷ Hợi (27-10-2019)

 • 04h00  Lễ Cúng Trà
 • 04h30  Lễ Khiển Điện – Triệt Linh Sàn – Lễ Di Quan
 • 06h00  Lễ Hạ Khoáng
 • 07h00  Lễ Phản Khốc An Linh, Tạ Phật Hoàn Kinh

Trong lúc Tang Gia bối rối có điều gì thiếu sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

T/M Gia Đình Tang Quyến:

Trưởng Nam: Lê Văn Chấp
Đích Tôn: Lê Văn Tuấn

Tang Gia Đồng Kính Báo.