Mệ Hồ Thị Hường

9/4/2014

Tin Thôn Định Hải

Anbangnews xin kính báo: mệ Hồ Thị Hường, sinh năm 1919, vừa từ trần vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2014, hưởng thọ 96 tuổi.  Tang lễ và thăm viếng sẽ bắt đầu từ ngày 16 đến 19 năm 2014.  Mệ sẽ được an táng tại nghĩa trang An Bằng vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 3.

Đại diện Anbangnews có đến viếng thăm và tiễn đưa Mệ.  Nguyện cầu hương linh mệ về nơi Cực Lạc.

_____________________________________________________________________

(Xin gởi tin tức, bài viết, hoặc ý kiến xây dựng về: anbangeditor@gmail.com)