Cáo Phó: Bà Hoàng Thị Ngầu qua đời

3/6/2015

 Bà Hoàng Thị Ngâu, pháp danh Tâm Phúc qua đời.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng báo tin Nội,Ngoại và cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần:

Vợ,Mẹ của chúng tôi.

Bà HOÀNG THỊ NGÂU

PHÁP DANH TÂM PHÚC

 Sinh ngày 3 tháng 6 năm 1947 Đinh Hợi.

Tạ thề ngày 2 tháng 3 năm 2015 nhằm ngày 12 tháng giêng năm Ất Mùi. Hưởng thọ 69 tuổi.

Nguyên quán An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên, Việt Nam
Hiện trú tại West Palm Beach, Floriđa.

Hưởng thọ 69 tuổi

Linh cửu được quàn tại

Dignity Memorial

Dorsey-E. Earl Smith

Memory Gardens

Funeral Home and Cemetery

3041 Kirk Road, Lake Worth, FL 33461

Tang gia đồng kính báo.

Chồng  Trương Văn Lương và các con cùng dâu, rễ.

Trương Thị Dạ Lý

Trương Thị Hoa

Trương Thị Cúc

Trương Kenny- Uyên

Trương Thị Hương- Mike

Trương Thị Lài- Thương

Trư ơng Phi- Thi

Theo ước nguyện của hương linh, Xin miễn phúng điếu.

  CHƯƠNG TRINH TANG LỄ.

* Lễ nhập liệm và Thọ Tang

Thứ 6 ngày 6 tháng 3 năm 2015: lúc 5 pm 9 pm

Khai kinh

Thành phục

Tiến linh

Thăm viếng

Thứ 7 ngày 7 tháng 3 năm 2015

 5 pm 8 pm Lễ kỳ siêu,

Thuyết pháp độ linh

Tiến linh

Thăm viếng

 *Lễ An Táng:

Chủ Nhật ngày 8 tháng 3 năm 2015:

 11giờ sáng Lễ ký siêu

Tiến linh

Thăm viếng

Di quan:

 Tang gia Đồng kính báo.