1/22/2017
Tin buồn từ vùng An Mỹ, làng An Bằng
Anbangnews xin đưa tin:

Bà: Huỳnh Đặng Thị Lọt

Pháp Danh: Nguyên Lộc

Sinh Năm : Kỷ Tỵ (1928) thường trú tại An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già, sức yếu đã từ trần vào lúc 1 giờ 0 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2017 (Nhằm Ngày 25 tháng 12 năm Bính Thân).

Hưởng thọ 89 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 23/01/2017 (26/12/Bính Thân) đến 12 giờ, ngày 24/01/2017 (27/12/Bính Thân ) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 14 giờ, ngày 24/01/2017 (27/12/Bính Thân).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Lê​ Văn Tuyề​n cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Lộ​c sớm vãng sanh nơi miền Cưc Lạc và an nghỉ nơi phước phận.

Tin và​ hình: Lê Bát