Tin buồn từ An Mỹ-An Bằng
Mệ Lê Phạm Thị Lồng
Pháp danh: Đức Thành
Sinh ngày: 06/7/1929

Thường trú tại An Mỹ-An Bằng-Vinh An, do tuổi cao , sức yếu đã từ trần vào lúc 03 giờ, ngày 27/7/2021(18/6/Tân Sửu)

                  Hưởng thượng thượng thọ 94 tuổi.

Linh cửu được quàn tại tư gia An Mỹ-An Bằng ,lễ viếng bắt đầu từ: 13 giờ , ngày 28/7/2021(19/6/Tân Sửu) đến 20 giờ, ngày 30/7/2021(21/6/Tân Sửu )Lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà An Bằng-Vinh An vào lúc 7 giờ 30 ngày 31/7/2021(22/6/Tân Sửu).

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến ông hiếu trưởng nam Nguyễn Văn Đinh và vợ Đặng Thị Bê ;Đích tôn Nguyễn Văn Minh.

Hiếu nam: Nguyễn Văn Khinh-Nguyễn Thị Hồng;Nguyễn Văn Cư –  Dương Thị Sự  ;Nguyễn Văn Phu-Phan Thị Thuý.

Hiếu nữ : Nguyễn Thị Linh-Văn Công Đạt; Nguyễn Thị Phòng-Phan Văn Thành , cùng con cháu, cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Đức Thành sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.

Tin và hình :Tôn Tôn và Mạnh Phạm