4/12/2016
Anbangnews xin đưa tin:
Tin buồn: Mệ Lê Thị Cháu, pháp danh Nguyên Lương, sinh năm Bính Dần(1926) thường trú tại Bắc Thượng-An Bằng-Vinh An -Phú Vang-TT Huế, do tuổi già sức yếu nên đã từ trần vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 08/4/2016 (nhằm ngày 02/3/Bính Thân). Hưởng thượng thượng thọ 91 tuổi.Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 10/4/2016 (04/3/Bính Thân) đến 06 giờ ngày 13/4/2016(07/3/Bính Thân). Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 13/4/2016(07/3/Bính Thân). 

Nguyện cầu hương linh mệ vãng sanh về Cực Lạc. Thành kính phân ưu cùng Thay hiếu trưởng nam Nguyễn Lợi và toàn thể tang gia hiếu quyến.

ABN