Tin buồn từ An Mỹ-An Bằng
Mệ Lê Thị Hảo
Sinh năm 1931(Tân Mùi)
Thường trú tại thôn An Mỹ-An Bằng
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 11 giờ 05 phút, ngày 27/10/2023( 13/9/QM).
                   Hưởng thọ 93 tuổi


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn An Mỹ-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 09 giờ, ngày 28/10/2023(14/9/QM) đến 20 giờ, ngày 30/10/2023(16/9/QM).
Lễ di quan vào lúc 06 giờ và an táng lúc 07 giờ cùng ngày 31/10/2023(17/9/QM).


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông Văn Công Kỉnh cùng các con:
Trưởng Nam : Văn Công Thịnh – Vợ : Dương Ngọc Lan
Hiếu Tử : Văn Công Hồng
Vợ: Đào Thị Hiền
Hiếu Nữ : Văn Thị Lĩnh Nghĩa Tế : Dương Hoài Nam
Văn Thị Lênh
Văn Thị Hạnh
Đích Tôn: Văn Công Thái cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh mệ sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin Thanh An, Lại Nhật Tường.